„Venice Swap“ programėlės paslaugų teikimo sąlygos

Paskutinį kartą pakeista: 2022 m. vasario 5 d.

Paslaugų teikimo sąlygos

Sveiki atvykę į https://app.veniceswap.com – svetainėje administruojamą vartotojo sąsają (toliau – Sąsaja arba Programėlė), kurią teikia „Venice Swap LLC“ (toliau – „mes“ visomis gramatinėmis formomis). Sąsaja suteikia prieigą prie decentralizuoto „Ethereum“ blokų grandinės protokolo, leidžiančio vartotojams prekiauti tam tikru skaitmeniniu turtu (toliau – „Venice Swap“ protokolas arba Protokolas). Sąsaja yra tik vienas iš būdų prisijungti prie Protokolo.

Šioje paslaugų teikimo sutartyje (toliau – Sutartis) pateikiamos sąlygos, kurių laikydamiesi galite prisijungti prie Sąsajos ir ją naudoti. Turite atidžiai perskaityti šią Sutartį. Prisijungdami prie Sąsajos arba ją naudodami patvirtinate, kad perskaitėte visas šios Sutarties nuostatas, jas supratote ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate, jums nesuteikiami įgaliojimai prisijungti prie Sąsajos ir ją naudoti, taigi turite jos nenaudoti.

PASTABA: atidžiai perskaitykite šią Sutartį, nes joje reglamentuojamos jūsų Sąsajos naudojimo sąlygos. Šioje Sutartyje pateikiama svarbi informacija, įskaitant įpareigojančias arbitražo nuostatas ir nuostatas dėl grupės ieškinio atsisakymo – abejos šios nuostatos turi įtakos jūsų teisėms, susijusioms su ginčų sprendimo būdu. Sąsają pasiekti galite tik jūs ir turėtumėte jungtis prie Sąsajos tik tada, kai visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.

Sutarties keitimas

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šios Sutarties sąlygas. Jei atliksime kokius nors pakeitimus, informuosime jus apie tai atnaujindami datą Sutarties viršuje ir atnaujindami Sutarties versiją adresu https://veniceswap.com/venice-swap-app-tos. Visi pakeitimai įsigalios juos paskelbus, o jūsų nuolatinis jungimasis prie Sąsajos arba jos naudojimas bus laikomas patvirtinimu, kad sutinkate su tokiais pakeitimais. Jei nesutinkate su kuriais nors šios Sutarties pakeitimais, turite iškart liautis jungtis prie Sąsajos ir ją naudoti.

Tinkamumas

Norėdami prisijungti prie Sąsajos arba ją naudoti, turite turėti galimybę sudaryti su mumis teisiškai įpareigojančią sutartį. Atitinkamai pareiškiate, kad esate pilnametis asmuo savo jurisdikcijoje (pvz., ne jaunesnis kaip aštuoniolikos metų amžiaus) ir turite visas teises, galias ir įgaliojimus savo ir bet kurios įmonės ar juridinio asmens, už kurį galite jungtis prie Sąsajos arba ją naudoti, vardu sudaryti šią Sutartį ir laikytis jos sąlygų.

Jūs pareiškiate, kad nesate: a) ekonominių ar prekybinių sankcijų, administruojamų ar vykdomų bet kurios valstybinės institucijos arba kitaip įtrauktų į bet kurį draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą (įskaitant, be kita ko, sąrašą, kurį tvarko JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuras), arba b) pilietis, gyventojas arba organizacijos dalis jurisdikcijoje ar teritorijoje, kuriai JAV taiko plataus masto visos šalies, teritorijos ar regioninio pobūdžio ekonomines sankcijas. Galiausiai pareiškiate, kad jūsų jungimasis prie Sąsajos ir naudojimasis ja visiškai atitiks visus taikomus įstatymus ir reikalavimus ir kad nesijungsite prie Sąsajos ir nenaudosite jos tam, kad galėtumėte vykdyti, skatinti ar kitaip palengvinti bet kokią neteisėtą veiklą.

Nuosavybės teisės

Mums priklauso visos intelektinės nuosavybės ir kitos teisės į Sąsają ir jos turinį, įskaitant, be kita ko, programinę įrangą, tekstą, vaizdus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, autorių teises, patentus ir dizainą. Šią intelektinę nuosavybę galima įsigyti pagal mūsų autorių teisių licencijų sąlygas ir mūsų prekių ženklų gaires. Skirtingai nuo Sąsajos, Protokolo 1 versiją sudaro tik atvirojo kodo arba šaltinio programinė įranga, veikianti viešoje „Ethereum“ blokų grandinėje.

Papildomos teisės

Mes pasiliekame šias teises, kurios nėra laikomos mūsų įsipareigojimais: a) įspėjus arba neįspėjus, modifikuoti, keisti, panaikinti ar papildyti Sąsają; b) peržiūrėti, modifikuoti, filtruoti, išjungti, ištrinti ir pašalinti bet kokį turinį ir informaciją iš Sąsajos; c) bendradarbiauti su tyrimą ar įsakymą vykdančiomis teisėsaugos, teismo ar valstybės institucijomis arba trečiosiomis šalimis, reikalaujančiomis arba įpareigojančiomis atskleisti atitinkamus duomenis, turinį ar jūsų pateiktą informaciją.

Privatumas

Kai naudojatės Sąsaja, vienintelė informacija, kurią mes renkame iš jūsų, yra jūsų blokų grandinės piniginės adresas, atliktų operacijų maišos ir žetonų pavadinimai, simboliai ar kiti žetonų, kuriuos keičiate, blokų grandinės identifikatoriai. Mes nerenkame iš jūsų jokios asmeninės informacijos (pvz., jūsų vardo, pavardės ar kitų identifikatorių, kuriuos būtų galima susieti su jumis). Tačiau mes naudojamės paslaugų teikėjų, kurie yra trečiosios šalys, kaip antai „Infura“, „Cloudflare“ ir „Google Analytics“, galinčių gauti arba savarankiškai rinkti jūsų asmeninę informaciją iš viešai prieinamų šaltinių, paslaugomis. Mes nekontroliuojame, kaip šios trečiosios šalys tvarko jūsų duomenis, todėl turėtumėte peržiūrėti jų privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip jos renka, naudoja ir dalijasi jūsų asmenine informacija. Visų pirma apsilankykite adresu https://policies.google.com/technologies/partner-sites, kad sužinotumėte daugiau apie tai, kaip duomenis naudoja „Google“. Prisijungdami prie Sąsajos ir naudodami ją, suprantate ir sutinkate su mūsų duomenų praktika ir tuo, kaip paslaugų teikėjai tvarko jūsų informaciją.

Surinktą informaciją naudojame siekdami aptikti finansinius nusikaltimus, užkirsti kelią jiems ir kitai neteisėtai ar žalingai veiklai Sąsajoje ir sumažinti jų daromą žalą. Šiais tikslais galime dalytis informacija, kurią renkame, su blokų grandinės analizės paslaugų teikėjais. Informacija su šiais paslaugų teikėjais dalijamės tik tam, kad jie galėtų mums padėti užtikrinti Sąsajos saugumą ir vientisumą. Mes nesaugome renkamos informacijos ilgiau, nei yra būtina šiems tikslams.

Turėkite omenyje, kad kai naudojate Sąsają, jūs sąveikaujate su „Ethereum“ blokų grandine, kuri užtikrina jūsų operacijų skaidrumą. „Uniswap Labs“ nekontroliuoja jokios informacijos, kurią viešai skelbiate „Ethereum“ blokų grandinėje, atlikdami veiksmus per Sąsają, ir už ją neatsako.

Draudžiama veikla

Jūs sutinkate neužsiimti ir nebandyti užsiimti jokia toliau nurodytų draudžiamų kategorijų veikla, kuri būtų susijusi su jūsų jungimusi prie Sąsajos ir naudojimusi ja:

Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas. Veikla, kuri pažeidžia bet kokias autorių teises, prekės ženklą, paslaugų ženklą, patentą, viešumo teisę, teisę į privatumą ar kitas nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teises pagal tokius santykius reglamentuojančius įstatymus.

Kibernetinė ataka. Veikla, kuria siekiama sutrikdyti arba pakenkti bet kurio kompiuterio, serverio, tinklo, asmeninio įrenginio ar kitos informacinių technologijų sistemos vientisumui, saugumui ar tinkamam veikimui, įskaitant, be kita ko, virusų diegimą ir paslaugų teikimą trikdančius išpuolius.

Sukčiavimas ir klaidinimas. Veikla, kuria siekiama apgauti mus ar bet kurį kitą asmenį ar subjektą, įskaitant, be kita ko, melagingos, netikslios ar klaidinančios informacijos pateikimą, siekiant neteisėtai įgyti kito asmens nuosavybę.

Manipuliavimas rinka. Veikla, pažeidžianti bet kurį taikomą įstatymą, taisyklę ar reglamentą, susijusį su prekybos rinkų vientisumu, įskaitant, be kita ko, manipuliavimo taktiką, paprastai vadinamą klaidinimu ir plovimo sandoriais.

Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių pažeidimai. Veikla, pažeidžianti bet kurį taikomą įstatymą, taisyklę ar reglamentą, susijusį su prekyba vertybiniais popieriais ar išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Bet koks kitas neteisėtas elgesys. Veikla, pažeidžianti bet kurį taikomą JAV ar kitos atitinkamos jurisdikcijos įstatymą, taisyklę ar reglamentą, įskaitant, be kita ko, JAV įstatymuose nustatytus apribojimus ir reglamentuojamojo pobūdžio reikalavimus.

Nesiregistravimas SEC ar jokioje kitoje institucijoje

Mes nesame registruoti JAV vertybinių popierių ir biržų komisijoje kaip nacionalinė vertybinių popierių birža ar kitos rūšies subjektas. Jūs suprantate ir pripažįstate, kad mes netarpininkaujame vykdant prekybos pavedimus jūsų vardu, nerenkame mokesčių už jūsų sandorius, atliekamus pagal Protokolą, ir iš jų neuždirbame. Mes taip pat nevykdome jūsų sandorių ar atsiskaitymų – jie vykdomi tik viešai platinamoje „Ethereum“ blokų grandinėje.

Darbuotojų neviliojimas. Patarimų dėl investavimo neteikimas

Jūs sutinkate ir suprantate, kad visi sandoriai, kuriuos pateikiate per Sąsają, yra laikomi neužsakytais sandoriais, o tai reiškia, kad iš mūsų negavote jokių investicijų patarimų, susijusių su jokiais sandoriais, įskaitant tuos, kuriuos sudarote per mūsų „Auto Router API“, ir sutinkate, kad mes neatliekame jūsų pateiktų sandorių tinkamumo peržiūros.

Visa Sąsajos pateikiama informacija yra tik informacinio pobūdžio ir neturėtų būti vertinama kaip su investicijomis susijęs patarimas. Neturėtumėte imtis jokių veiksmų arba susilaikyti nuo jų, remdamiesi bet kokia Sąsajoje pateikiama informacija. Mes neteikiame jums jokių investavimo rekomendacijų ar nuomonės apie bet kokio investicinio sandorio ar investicinės galimybės pranašumus. Tik jūs prisiimate atsakomybę nuspręsti, ar bet kokia investicija, investavimo strategija ar susijęs sandoris jums yra tinkamas, atsižvelgiant į jūsų asmeninius investavimo tikslus, finansines aplinkybes ir rizikos toleravimą.

Garantijų nesuteikimas

Sąsaja yra pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir „TOKIA, KOKIA PRIEINAMA“. Tokia apimtimi, kiek leidžiama pagal įstatymus, mes atsisakome bet kokių pareiškimų ir garantijų, tiek aiškių, tiek numanomų, tiek nustatytų įstatymuose, įskaitant, be kita ko, perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Sąsaja naudojatės savo rizika. Mes nepareiškiame ir negarantuojame, kad prieiga prie Sąsajos bus nuolatinė, nepertraukiama, nevėluojanti arba saugi, kad Sąsajoje esanti informacija bus tiksli, patikima, išsami arba atnaujinta arba kad Sąsajoje nebus klaidų, defektų, virusų ar kitų kenksmingų elementų. Joks mūsų pateiktas patarimas, informacija ar pareiškimas neturėtų būti traktuojamas kaip suteikiantis bet kokio pobūdžio garantiją dėl Sąsajos. Mes nepatvirtiname, negarantuojame ir neprisiimame atsakomybės už jokius trečiųjų šalių skelbimus, pasiūlymus ar pareiškimus, susijusius su Sąsaja.

Priežiūros ir patikėjimo įsipareigojimų atsisakymas

Sąsaja traktuojama kaip priežiūros paslaugų neteikianti programėlė, o tai reiškia, kad tik jūs atsakote už kriptografinių privačių raktų, esančių jūsų turimoje skaitmeninio turto piniginėje, apsaugą. Šia Sutartimi nesiekiama nustatyti ir nenustatoma jokių patikėtinių pareigų mūsų atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kiek leidžiama pagal įstatymus, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes nesame prisiėmę jokių patikėtinių pareigų ar įsipareigojimų jūsų ar bet kurios kitos šalies atžvilgiu ir kad tokia apimtimi, kokia gali egzistuoti tokios pareigos ar įsipareigojimai pagal įstatymų normas arba nuosavybės teises, tokių pareigų ir įsipareigojimų yra neatšaukiamai atsisakoma ir jie yra panaikinami. Be to, sutinkate, kad vienintelės pareigos ir įsipareigojimai, kuriuos mes prisiimame jūsų atžvilgiu, yra aiškiai išdėstyti šioje Sutartyje.

Atitikties įsipareigojimai

Sąsaja yra valdoma iš Europos Sąjungoje esančių įrenginių. Sąsaja gali būti neprieinama arba nepritaikyta naudoti kitose jurisdikcijose. Prisijungdami prie Sąsajos arba naudodami ją, jūs sutinkate, kad visiškai atsakote už visų įstatymų ir teisės aktų, kurie gali būti taikomi jums, laikymąsi.

Rizikos prisiėmimas

Prisijungdami prie Sąsajos ir ją naudodami jūs patvirtinate, jog esate finansiškai ir techniškai pakankamai išprusę, kad suprastumėte riziką, susijusią su kriptografinių ir blokų grandinės sistemų naudojimu, ir turite praktinių žinių apie skaitmeninio turto, pvz., bitkoinų (BTC), eterių (ETH) ir kitų skaitmeninių žetonų, pvz., atitinkančių „Ethereum“ žetonų standartą (ERC-20), naudojimą ir sudėtingumą. Jūs pareiškiate, kad suprantate, jog blokų grandinėje atliekamos operacijos yra negrįžtamos.

Taip pat suprantate, kad šio skaitmeninio turto rinkos yra labai nepastovios dėl tokių veiksnių (sąrašas neišsamus): priėmimas, spekuliacijos, technologijos, saugumas ir reguliavimas. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad operacijų su kriptografinėmis ir blokų grandinių sistemomis, tokiomis kaip „Ethereum“, kaina ir greitis yra kintantys ir bet kuriuo metu gali labai padidėti. Be to, pripažįstate ir sutinkate su rizika, kad jūsų skaitmeninis turtas gali prarasti dalį vertės arba visą vertę, kol jis bus pateiktas Protokolui per Sąsają, be to, galite patirti nuostolių dėl prekybos poros ar likvidumo fondo žetonų kainų svyravimų ir, ypač kai naudojami ekspertų režimai, turtas gali patirti didelį kainų nukrypimą ir sukelti atitinkamo dydžio sąnaudas. Jūs suprantate, kad bet kas gali sukurti žetoną, įskaitant netikras esamų žetonų versijas ir žetonus, kurie klaidingai pristatomi kaip priklausantys atitinkamiems projektams, ir pripažįstate ir prisiimate riziką, kad galite per klaidą prekiauti tokio pobūdžio žetonais. Taip pat pripažįstate, kad mes neatsakome už jokius tokio pobūdžio kintamuosius ar rizikas, nevaldome Protokolo ir jis nėra laikomas mūsų nuosavybe, tad negalime prisiimti atsakomybės už jokius nuostolius, kuriuos jūs patiriate prisijungdami prie Sąsajos arba ją naudodami. Atitinkamai jūs suprantate ir sutinkate prisiimti visą atsakomybę už visą riziką, susijusią su jungimusi prie Sąsajos ir jos naudojimu sąveikaujant su Protokolu.

Trečiųjų šalių ištekliai ir akcijos

Sąsajoje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių išteklius, įskaitant, be kita ko, informaciją, medžiagą, produktus ar paslaugas, kurios nepriklauso mums arba kurių mes nevaldome. Be to, trečiosios šalys gali siūlyti akcijų, susijusių su jūsų jungimusi prie Sąsajos ir jos naudojimu. Mes nepatvirtiname tokių išteklių ar akcijų ir neprisiimame už juos atsakomybės. Jei gaunate prieigą prie tokių išteklių arba dalyvaujate tokiose akcijose, jūs tai darote savo rizika ir suprantate, kad ši Sutartis nėra taikoma jūsų sandoriams ar santykiams su jokiomis trečiosiomis šalimis. Jūs aiškiai atleidžiate mus nuo bet kokios atsakomybės, kylančios dėl tokių išteklių naudojimo ar dalyvavimo tokiose akcijose.

Pretenzijų atsiėmimas

Jūs aiškiai sutinkate, kad prisiimate visą riziką, susijusią su jungimusi prie Sąsajos ir jos naudojimu bei sąveika su Protokolu. Be to, aiškiai atsisakote ir atleidžiate mus nuo bet kokios atsakomybės, pretenzijų, ieškinių ar žalos, kylančios dėl jūsų naudojimosi Sąsaja ir sąveikos su Protokolu arba bet kokiu būdu susijusių pasekmių. Jei esate Kalifornijos gyventojas, jūs atsisakote Kalifornijos civilinio kodekso 1542 straipsnyje nurodytų privalumų ir apsaugos, apimančios šią nuostatą: „bendras atleidimas yra netaikomas reikalavimams, apie kuriuos kreditorius arba atleidžiančioji šalis nežino arba neįtaria egzistuojant tokio atleidimo nuo atsakomybės vykdymo metu, jei tokių aplinkybių žinojimas būtų turėjęs esminės įtakos tokio asmens atsiskaitymui su skolininku arba nuo atsakomybės atleista šalimi“.

Nuostolių atlyginimas

Jūs sutinkate nepriskirti mums ir mūsų pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, rangovams, agentams, filialams ir antrinėms įmonėms atsakomybės, nereikšti jiems pretenzijų, nereikalauti žalos ar nuostolių atlyginimo, įsipareigojimų vykdymo, išlaidų atlyginimo, kylančių iš: a) jūsų jungimosi prie Sąsajos ir jos ir naudojimo; b) to, kad pažeidėte bet kurią šios Sutarties sąlygą, bet kurios trečiosios šalies teises ar bet kurį kitą taikomą įstatymą, taisyklę ar reglamentą; c) bet kurios kitos šalies jungimosi prie Sąsajos ir jos naudojimo jums padedant arba naudojantis bet kuriuo jums priklausančiu arba jūsų valdomu įrenginiu ar paskyra.

Atsakomybės apribojimas

Jokiomis aplinkybėmis mes ir nė vienas iš mūsų pareigūnų, direktorių, darbuotojų, rangovų, agentų, filialų ar antrinių įmonių neprisiims atsakomybės už jokią netiesioginę, baudžiamąją, atsitiktinę, specialią, pasekminę ar baudinę žalą, įskaitant, be kita ko, nuostolius dėl prarasto pelno, prestižo, naudojimo, duomenų ar kito nematerialiojo turto, atsirandančių dėl bet kokio jungimosi prie Sąsajos ar jos naudojimo, taip pat neatsakome už jokią žalą, nuostolius ar sužalojimus, atsiradusius dėl įsilaužimo, sugadinimo ar kitokio neteisėto jungimosi prie Sąsajos ir jos ar joje esančios informacijos naudojimo. Mes neprisiimame atsakomybės už: a) klaidas ar turinio netikslumus; b) bet kokio pobūdžio sužalojimus ar turtinę žalą, atsiradusią dėl jungimosi prie Sąsajos arba jos naudojimo; c) neteisėtą prieigą prie bet kurio mūsų valdomo saugaus serverio ar duomenų bazės arba jos naudojimo arba bet kokios juose saugomos informacijos ar duomenų naudojimo; d) su Sąsaja susijusios funkcijos pertraukimo arba nutraukimo; e) klaidas, virusus, Trojos arklius ir panašius dalykus, kurie gali būti perduodami į Sąsają arba per ją; f) klaidas, praleidimus, praradimus ar žalą, atsiradusią dėl bet kokio turinio, pateikto per Sąsają, naudojimo; g) bet kurios trečiosios šalies šmeižikišką, įžeidžiamą ar neteisėtą elgesį. Jokiomis aplinkybėmis mes ir nė vienas iš mūsų pareigūnų, direktorių, darbuotojų, rangovų, agentų, filialų ar antrinių įmonių nepriimsime atsakomybės už jokias pretenzijas, procesus, įsipareigojimus, žalą, nuostolius ar išlaidas, viršijančias sumą, kurią sumokėjote mums mainais už prieigą prie Sąsajos ir jos naudojimą, arba 100,00 USD, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė. Šis atsakomybės apribojimas taikomas neatsižvelgiant į tai, ar tariama atsakomybė yra pagrįsta sutartimi, deliktu, aplaidumu, atsakomybe be kaltės ar bet kokiu kitu pagrindu, ir net jei mes buvome informuoti apie tokios atsakomybės galimybę. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama netaikyti tam tikrų garantijų arba apriboti ar neįtraukti tam tikrų įsipareigojimų ir žalos. Atitinkamai kai kurie šioje Sutartyje išdėstyti atsakomybės apribojimai gali būti netaikomi jūsų atžvilgiu. Šis atsakomybės apribojimas taikomas tiek, kiek yra leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

Ginčų sprendimas

Mes dėsime visas pastangas, kad išspręstume bet kokius galinčius kilti ginčus neoficialiomis sąžiningomis derybomis. Atsiradus aplinkybių, dėl kurių gali kilti ginčas, turite susisiekti su mumis el. paštu info[at]veniceswap.com, kad galėtume pabandyti jį išspręsti nesiimdami oficialaus ginčo sprendimo būdo. Jei negalime susitarti dėl neoficialaus ginčo sprendimo būdo per šešiasdešimt dienų nuo jūsų atsiųsto el. laiško gavimo, jūs ir mes sutinkame spręsti kilusį ginčą pagal toliau nurodytą procedūrą.

Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties arba susiję su jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus galutinai sprendžiami pagal Vienos federalinių ekonomikos rūmų Tarptautinio arbitražo centro arbitražo ir taikinimo taisykles (toliau – Vienos taisyklės). Tokį ginčą spręs vienas ar keli arbitrai, paskirti pagal šias taisykles.

Atleidimas nuo grupinio ieškinio ir prisiekusiųjų teismo proceso

Bet kokius ir visus su mumis susijusius ginčus privalote spręsti asmeniškai, o ne kaip kokio nors tariamo grupinio ieškinio, kolektyvinio ieškinio, privataus advokato ieškinio ar kitų atstovaujamojo pobūdžio bylų ieškovas ar narys. Ši nuostata taikoma kolektyviniam arbitražui. Jūs ir mes sutinkame atsisakyti teisės reikalauti, kad bylą nagrinėtų prisiekusiųjų teismas.

Taikoma teisė

Jūs sutinkate, kad šios Sutarties nuostatoms ir visiems tarp jūsų ir mūsų kylantiems ginčams, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus, būtų taikomi Sent Vinsento ir Grenadinų įstatymai. Be to, jūs sutinkate, kad Sąsaja būtų laikoma esančia tik Sent Vinsente ir Grenadinuose ir, nors ji gali būti prieinama kitose jurisdikcijose, jos prieinamumas nelemia bendros ar konkrečios asmeninės jurisdikcijos jokiame forume už Sent Vinsento ir Grenadinų ribų. Bet kokiam arbitražiniam procesui, vykdomam pagal šios Sutarties sąlygas, taikomi Sent Vinsento ir Grenadinų įstatymai. Jūs sutinkate, kad Sent Vinsento ir Grenadinų teismai būtų laikomi tinkamu forumu sprendžiant bet kokius apeliacinius skundus dėl arbitražo sprendimo arba forumu teismo procesui tuo atveju, jei šios Sutarties privaloma arbitražinė išlyga būtų pripažinta neįgyvendinama.

Vientisas susitarimas

Šios sąlygos sudaro vientisą jūsų ir mūsų susitarimą dėl šios Sutarties dalyko. Ši Sutartis pakeičia visas ankstesnes ar tuo pačiu metu sudarytas rašytines ir žodines sutartis, pranešimus ir kitus susitarimus (jei tokių yra), susijusius su šių sąlygų dalyku.