Naudojimo sąlygos

Paskutinį kartą peržiūrėta: 2021 m. gruodžio 29 d.

Šios „Venice Swap“ naudojimo sąlygos yra sudaromos tarp jūsų (toliau – „jūs“ visomis gramatinėmis formomis) ir „Venice Swap“ operatorių (kaip apibrėžta toliau). Prisijungdami, atsisiųsdami, naudodami arba spustelėdami mygtuką „Sutinku“ išreiškiate sutikimą dėl bet kurių „Venice Swap“ teikiamų paslaugų ir patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su visomis sąlygomis, kurios yra nurodytos šiose Naudojimo sąlygose (toliau – šios Sąlygos), taip pat mūsų Privatumo politikoje adresu https://veniceswap.com/privacy-policy/. Be to, kai naudojatės kai kuriomis paslaugų funkcijomis, jums gali būti taikomos konkrečios papildomos su tomis funkcijomis susijusios sąlygos.

Atidžiai perskaitykite sąlygas, nes jomis reglamentuojamas jūsų naudojimasis „Venice Swap“ paslaugomis. ŠIOSE SĄLYGOSE YRA ITIN SVARBIŲ NUOSTATŲ, ĮSKAITANT NUOSTATĄ DĖL ARBITRAŽO, PAGAL KURIĄ VISI IEŠKINIAI TURI BŪTI SPRENDŽIAMI TEISINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS UŽTRAUKIANČIO ARBITRAŽO BŪDU. Arbitražo nuostatų sąlygos yra išdėstytos 10 straipsnyje „Ginčų sprendimas: forumas, arbitražas, grupės ieškinio atsisakymas“. Skaitmeninių valiutų (kaip apibrėžta toliau), kaip ir bet kurio turto, vertė gali labai svyruoti ir egzistuoja didelė ekonominių nuostolių rizika perkant, parduodant, laikant ar investuojant į skaitmenines valiutas ir jų išvestines finansines priemones. NAUDODAMIESI „VENICE SWAP“ PASLAUGOMIS, JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD: 1) ŽINOTE APIE RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU SKAITMENINIŲ VALIUTŲ IR JŲ IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIAIS; 2) PRISIIMATE VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU „VENICE SWAP“ PASLAUGŲ NAUDOJIMU IR SKAITMENINIŲ VALIUTŲ BEI JŲ IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SANDORIAIS, IR 3) „VENICE SWAP“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ TOKIĄ RIZIKĄ AR NEIGIAMUS PADARINIUS..

Prisijungdami, naudodami ar bandydami naudotis „Venice Swap“ paslaugomis bet kokiu statusu jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis sąlygomis ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate, nesijunkite prie „Venice Swap“ ir nesinaudokite „Venice Swap“ paslaugomis.

I. Sąvokos

 1. „Venice Swap“ reiškia ekosistemą, apimančią „Venice Swap“ svetaines (tarp kurių domenų, be kita ko, yra https://www.veniceswap.com/), mobiliąsias programėles, kliento programas, programėles ir kitas programas, kurios yra sukurtos siekiant siūlyti „Venice Swap“ paslaugas, ir nepriklausomai valdomas platformas, svetaines ir kliento programas ekosistemoje (pvz., „Venice Swap‘s Open Platform“, „Venice Swap Launchpad“, „Venice Swap DEX“ ir kt.). Atsiradus bet kokiam neatitikimui tarp atitinkamų pirmiau nurodytų platformų naudojimo sąlygų ir šių Sąlygų turinio, pirmenybė teikiama atitinkamoms taikomoms tų platformų sąlygoms.
 2. „Venice Swap“ operatoriai reiškia visas šalis, kurios valdo „Venice Swap“, įskaitant, be kita ko, juridinius asmenis (įskaitant UAB „Venice Swap“), neregistruotas organizacijas ir komandas, kurios teikia „Venice Swap“ paslaugas ir kurios yra atsakingos už tokių paslaugų teikimą. Dėl patogumo, jei nenurodyta kitaip, nuorodos į „Venice Swap“ ir „mes“ šiose sąlygose konkrečiai reiškia „Venice Swap“ operatorius. PAGAL ŠIAS SĄLYGAS „VENICE SWAP“ SANDORIŲ OPERATORIAI GALI KEISTIS, KAI „VENICE SWAP“ SANDORIO VERSLAS PRISITAIKO. TOKIU ATVEJU PAKEISTI OPERATORIAI TURI VYKDYTI ĮSIPAREIGOJIMUS PAGAL ŠIAS SĄLYGAS IR TEIKTI JUMS PASLAUGAS, O PASIKEITIMAS NEGALI TURĖTI ĮTAKOS JŪSŲ TEISĖMS IR INTERESAMS PAGAL ŠIAS SĄLYGAS. BE TO, „VENICE SWAP“ OPERATORIŲ RATAS GALI BŪTI IŠPLĖSTAS DĖL NAUJŲ „VENICE SWAP“ PASLAUGŲ TEIKIMO. TOKIU ATVEJU, JEI IR TOLIAU NAUDOSITĖS „VENICE SWAP“ PASLAUGOMIS, BUS LAIKOMA, KAD JŪS SUTIKOTE VYKDYTI ŠIAS SĄLYGAS KARTU SU NAUJAI ĮTRAUKTAIS „VENICE SWAP“ OPERATORIAIS. GINČO ATVEJU JŪS NUSTATOTE SUBJEKTUS, KURIE VYKDO ŠIAS SĄLYGAS SU JUMIS IR GINČO ŠALIMIS, ATSIŽVELGDAMI Į KONKREČIAS JŪSŲ NAUDOJAMAS PASLAUGAS IR KONKREČIUS VEIKSMUS, TURINČIUS ĮTAKOS JŪSŲ TEISĖMS AR INTERESAMS..
 3. „Venice Swap“ paslaugos – tai „Venice Swap“ jums teikiamos įvairios paslaugos, kurios yra pagrįstos interneto ir (arba) blokų grandinės technologijomis ir yra siūlomos per „Venice Swap“ svetaines, mobiliąsias programėles, kliento programas ir kitomis formomis (įskaitant naujas, kurios tampa prieinamos dėl ateities technologijų raidos). „Venice Swap“ paslaugos apima tokius „Venice Swap“ ekosistemos komponentus kaip, be kita ko, skaitmeninio turto prekybos platformos, finansavimo sektorius, „Venice Swap Launchpad“, „Venice Swap Research“, „Venice Swap Fiat Gateway“, esamos „Trust Wallet“ paslaugos ir naujos „Venice Swap“ paslaugos.
 4. „Venice Swap“ platformos taisyklės reiškia visas taisykles, interpretacijas, pranešimus, pareiškimus, sutikimo raštus ir kitą turinį, kurį „Venice Swap“ paskelbė ir paskelbs, taip pat visus reglamentus, įgyvendinimo taisykles, produktų procesų aprašus ir pranešimus, skelbiamus Pagalbos centre arba produktų ar paslaugų procesuose.
 5. Vartotojai reiškia visus asmenis, institucijas ar organizacijas, kurios prisijungia prie „Venice Swap“ programėlės arba „Venice Swap“ paslaugomis, jas atsisiunčia arba jomis naudojasi ir atitinka „Venice Swap“ nustatytus kriterijus ir sąlygas. Jei egzistuoja kitų susitarimų dėl tokių subjektų kaip kūrėjai, platintojai, dėl rinkos formuotuvų ir skaitmeninių valiutų mainų susitarimų, privaloma laikytis tokių susitarimų.
 6. Skaitmeninės valiutos reiškia užšifruotus arba skaitmeninius žetonus arba tam tikros vertės kriptovaliutas, kurios yra pagrįstos blokų grandinių ir kriptografijos technologijomis ir yra išleidžiamos bei valdomos decentralizuota forma.
 7. Skaitmeninis turtas reiškia skaitmenines valiutas, jų išvestines priemones arba kitas tam tikros vertės skaitmenizuoto turto rūšis.
 8. „Venice Swap“ sąskaitos reiškia pagrindines virtualias sąskaitas, įskaitant pagrindines sąskaitas ir subsąskaitas, kurias atidaro „Venice Swap“, kad vartotojai galėtų „Venice Swap“ programėlėje fiksuoti savo „Venice Swap“ paslaugų naudojimą, atliekamus sandorius, turto pokyčius ir pagrindinę informaciją. „Venice Swap“ sąskaitos yra pagrindas, kuriuo remdamiesi vartotojai gali naudotis savo teisėmis, susijusiomis su „Venice Swap“.
 9. Kriptovaliutų prekyba reiškia neatidėliotinus sandorius, per kuriuos viena skaitmeninė valiuta yra keičiama į kitą skaitmeninę valiutą.
 10. Dekretinių valiutų prekyba reiškia neatidėliotinus sandorius, per kuriuos skaitmeninės valiutos keičiamos į dekretines valiutas arba atvirkščiai.
 11. Užstato sąskaitos – tai specialios sąskaitos, kurias vartotojai atidaro „Venice Swap“, kad galėtų įnešti ir išimti užstatą (pvz., maržas) pagal šias sąlygas (įskaitant „Venice Swap“ paslaugų sutartį ir „Venice Swap“ platformos taisykles), kaip to reikalaujama sutarčių sandorių, sverto principu grindžiamos prekybos ir (arba) valiutos skolinimosi paslaugų atžvilgiu.
 12. Paskola arba skolinimasis reiškia „Venice Swap“ skaitmeninių valiutų skolinimą vartotojams už tam tikrais būdais renkamas palūkanas (skaitmeninių valiutų pavidalu), įskaitant, be kita ko, šiuo metu siūlomą sverto principu grindžiamą prekybą ir valiutos skolinimo paslaugas ar kitas paskolų ir skolinimo paslaugas, kurias pristatys „Venice Swap“.

II. Bendrosios nuostatos

 1. Apie šias Sąlygas

a) Sutartiniai santykiai

Šios Sąlygos yra teisinis susitarimas ir sukuria įpareigojamojo pobūdžio sutartį tarp jūsų ir „Venice Swap“ operatorių.

b) Papildomos sąlygos

Dėl sparčios skaitmeninių valiutų ir „Venice Swap“ raidos šiose jūsų ir „Venice Swap“ operatorių sąlygose nėra išvardytos visos kiekvienos šalies teisės ir įsipareigojimai ir jos negarantuoja visiškos atitikties poreikiams, kurių atsiras dėl ateities pokyčių. Todėl PRIVATUMO POLITIKA,„VENICE SWAP“ PLATFORMOS TAISYKLĖS IR VISOS KITOS SUTARTYS, SUDARYTOS ATSKIRAI TARP JŪSŲ IR „VENICE SWAP“, YRA LAIKOMOS PAPILDOMOMIS SĄLYGOMIS, KURIOS YRA NEATSKIRIAMA ŠIŲ SĄLYGŲ DALIS IR TURI TOKIĄ PAČIĄ TEISINĘ GALIĄ. JŪSŲ NAUDOJIMASIS „VENICE SWAP“ PASLAUGOMIS REIŠKIA, KAD SUTINKATE SU PIRMIAU NURODYTOMIS PAPILDOMOMIS SĄLYGOMIS.

c) Šių Sąlygų pakeitimai

„Venice Swap“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti arba modifikuoti šias Sąlygas savo nuožiūra. „Venice Swap“ praneš apie tokius pakeitimus atnaujindama sąlygas savo svetainėje () ir pakeisdama šiame puslapyje rodomą datą [paskutinį kartą peržiūrėta].BET KOKIE IR VISI ŠIŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI AR MODIFIKACIJOS ĮSIGALIOS JUOS PASKELBUS SVETAINĖJE ARBA IŠSIUNTUS PRANEŠIMUS VARTOTOJAMS. TODĖL JEI TOLIAU NAUDOSITĖS „VENICE SWAP“ PASLAUGOMIS, BUS LAIKOMA, KAD SUTINKATE SU PAKEISTA SUTARTIMI IR TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU KURIAIS NORS ŠIŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAIS, TURITE IŠKART NUSTOTI NAUDOTIS „VENICE SWAP“ PASLAUGOMIS. REKOMENDUOJAME DAŽNAI PERŽIŪRĖTI ŠIAS SĄLYGAS, KAD TINKAMAI SUPRASTUMĖTE SĄLYGAS, TAIKOMAS PRIEIGAI PRIE „VENICE SWAP“ PASLAUGŲ IR NAUDOJIMUISI JOMIS.

d) Draudimas naudoti

NAUDODAMIESI „VENICE SWAP“ PASLAUGOMIS, JŪS PAREIŠKIATE IR GARANTUOJATE, KAD NESATE ĮTRAUKTAS (-A) Į JOKĮ PREKYBOS EMBARGO AR EKONOMINIŲ SANKCIJŲ SĄRAŠĄ (PVZ., JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TARYBOS SANKCIJŲ SĄRAŠĄ), OFAC (JAV IŽDO DEPARTAMENTO UŽSIENIO TURTO KONTROLĖS BIURO) TVARKOMĄ SPECIALIAI PASKIRTŲJŲ PILIEČIŲ SĄRAŠĄ ARBA JAV PREKYBOS DEPARTAMENTO ASMENŲ AR SUBJEKTŲ, KURIEMS DRAUDŽIAMA IŠDUOTI LEIDIMĄ, SĄRAŠĄ. „VENICE SWAP“ PASILIEKA TEISĘ PASIRINKTI RINKAS IR JURISDIKCIJĄ VERSLUI VYKDYTI IR SAVO NUOŽIŪRA GALI APRIBOTI ARBA ATSISAKYTI TEIKTI „VENICE SWAP“ PASLAUGAS TAM TIKROSE ŠALYSE AR REGIONUOSE.

 1. Apie „Venice Swap“

Kaip svarbi „Venice Swap“ ekosistemos dalis, „Venice Swap“ daugiausia veikia kaip pasaulinė internetinė prekybos skaitmeniniu turtu platforma ir vartotojų prekybos platforma, taip pat teikia finansavimo paslaugas, technines paslaugas ir kitas su skaitmeniniu turtu susijusias paslaugas. Kaip išsamiau aprašyta 3 straipsnyje, vartotojai turi užsiregistruoti, atsidaryti paskyrą „Venice Swap“ ir prieš pradėdami prekybą įnešti į savo sąskaitą skaitmeninio turto. Vartotojai, laikydamiesi šiose Sąlygose nustatytų apribojimų, gali pateikti paraišką dėl skaitmeninio turto išėmimo.

Nors „Venice Swap“ įsipareigoja palaikyti per „Venice Swap“ paslaugas pateikiamos informacijos tikslumą, „Venice Swap“ negali garantuoti ir negarantuoja tokios informacijos tikslumo, pritaikomumo, patikimumo, vientisumo, efektyvumo ar tinkamumo, taip pat neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali tiesiogiai ar netiesiogiai kilti jums naudojant šį turinį. Informacija apie „Venice Swap“ paslaugas gali būti keičiama be įspėjimo, o pagrindinis tokios informacijos pateikimo tikslas – siekis padėti vartotojams priimti savarankiškus sprendimus. „Venice Swap“ neteikia jokių investicinių ar konsultacinių patarimų ir nėra atsakinga už informacijos, gaunamos per „Venice Swap“ ar bet kurią kitą komunikacijos priemonę, naudojimą ar interpretavimą. Visi „Venice Swap“ paslaugų vartotojai turi suprasti riziką, susijusią su prekyba skaitmeniniu turtu, ir jiems rekomenduojama elgtis apdairiai ir prekiauti atsakingai, pagal savo galimybes.

„Venice Swap“ centralizuota kriptovaliutų birža skelbiama adresu https://trade.veniceswap.com.

UAB „Venice Swap“ neturi ir nevaldo ERC20 žetonų, kurie, kai pradės visavertiškai veikti, bus naudojami sudarant sandorius, susijusius su paskirstytais kreditais bendrovės platformoje. Šie kreditai bus gaunami iš uždarbio iš kriptovaliutų laikymo programų, konkursų ir rekomendacijų veiklos ir yra susiję ne su platformos prekybos varikliu, o tik su jo reklama.

Šis žetonas yra vadinamas VENICE žetonu. VENICE žetonus valdo bendrovė „Venice Swap LLC“, kuri nėra susijusi su UAB „Venice Swap“. UAB „Venice Swap“ nevaldo jokių „Venice Swap LLC“ akcijų, o „Venice Swap LLC“ nevaldo jokių UAB „Venice Swap“ akcijų.

UAB „Venice Swap“ neprižiūrės su šiais kreditais susijusios veiklos (kaip antai kriptovaliutų laikymas, konkursai, rekomendacijos ir kt.), ją visiškai prižiūrės „Venice Swap LLC“.

UAB „Venice Swap“ jokia forma nenaudojo ir nenaudos jokių lėšų, gautų iš VENICE žetonų pradinio monetų siūlymo, kurį tiesiogiai valdo „Venice Swap LLC“ per savo svetainę https://ico.veniceswap.com.

 1. „Venice Swap“ sąskaitos registracija ir reikalavimai

a) Registracija

Visi vartotojai, prieš naudodamiesi „Venice Swap“ paslaugomis, turi kreiptis dėl „Venice Swap“ sąskaitos atidarymo. Registruodami „Venice Swap“ paskyrą, turite nurodyti savo tikrąjį vardą, pavardę, el. pašto adresą ir slaptažodį, sutikti su šiomis Sąlygomis, Privatumo politika ir kitomis „Venice Swap“ platformos taisyklėmis. „Venice Swap“ gali savo nuožiūra atsisakyti atidaryti jums „Venice Swap“ sąskaitą. Jūs sutinkate pateikti išsamią ir tikslią informaciją, kai atidarote „Venice Swap“ sąskaitą, ir laiku atnaujinti bet kokią informaciją, kurią pateikiate „Venice Swap“, kad informacija visada būtų vientisa ir tiksli. Vienu metu gali būti registruojamas tik vienas vartotojas ir kiekvienas individualus vartotojas (įskaitant bet kurį vartotoją, kuris yra įmonė ar juridinis asmuo) vienu metu gali turėti tik vieną pagrindinę paskyrą. Instituciniai vartotojai (įskaitant vartotojus, kurie yra įmonės ir kiti juridiniai asmenys) gali atsidaryti vieną ar daugiau subsąskaitų pagrindinėje paskyroje, gavę „Venice Swap“ sutikimą. Gali tekti sukurti tam tikroms „Venice Swap“ paslaugoms specialią sąskaitą, nepriklausomą nuo jūsų „Venice Swap“ sąskaitos, remiantis šių Sąlygų arba Papildomų sąlygų nuostatomis. Tokių prekybos sąskaitų registravimas, naudojimas, apsauga ir valdymas reglamentuojami šiame straipsnyje ir 6 straipsnyje, nebent šiose Sąlygose arba Papildomose sąlygose yra nurodyta kitaip.

b) Tinkamumas

Registruodamiesi naudotis „Venice Swap“ sąskaita, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad: i) kaip fizinis asmuo, esate ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus arba esate teisės aktuose nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama sudaryti privalomą vykdyti sutartį pagal galiojančius įstatymus; ii) kaip fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita organizacija, turite visišką veiksnumą ir pakankamai įgaliojimų įsipareigoti pagal šias Sąlygas; iii) jums anksčiau nebuvo sustabdyta arba pašalinta galimybė naudotis „Venice Swap“ paslaugomis; iv) šiuo metu neturite „Venice Swap“ sąskaitos; v) nesate vartotojas Jungtinėse Valstijose, Malaizijoje, Singapūre ar Ontarijuje (Kanada), taip pat neveikiate JAV, Malaizijos, Singapūro ar Ontarijuje (Kanada) gyvenančio vartotojo vardu. Jei veikiate kaip juridinio asmens darbuotojas ar agentas ir jo vardu įsipareigojate pagal šias Sąlygas, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite visas reikiamas teises ir įgaliojimus prisiimti tokius įsipareigojimus juridinio asmens vardu; vi) jūsų naudojimasis „Venice Swap“ paslaugomis nepažeis jokių jums taikomų įstatymų ir taisyklių, įskaitant, be kita ko, taisykles dėl kovos su pinigų plovimu, kovos su korupcija ir kovos su terorizmo finansavimu.

Atminkite, kad kai kurie produktai ir paslaugos tam tikrose jurisdikcijose ar regionuose arba tam tikriems vartotojams gali būti nepasiekiami. „Venice Swap“ pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra reikalavimus keisti, modifikuoti ar nustatyti papildomus apribojimus.

Ateities sandoriai ir išvestiniai produktai. „USDⓈ-M“ ateities sandoriai, „Coin-M“ ateities sandoriai, marža, „Venice Swap“ opcionai, paprastieji pasirinkimo sandoriai ir svertiniai žetonai (toliau – ateities sandoriai ir išvestiniai produktai) nebus prieinami visiems Nyderlandų, Vokietijos, Italijos, Australijos ir Honkongo vartotojams, taip pat mažmeninės prekybos sektoriaus vartotojams iš Jungtinės Karalystės.

Virtualieji žetonai. Privatumo prieigos raktai (XMR, ZEC, DASH, XVG, XZC, KMD, ZEN, PIVX ir GRS) nebus pasiekiami Australijos vartotojams, kurių „PayID“ yra susietas su „Venice Swap“ sąskaitomis.

c) Vartotojo tapatybės patvirtinimas

Jūsų paskyros registracija „Venice Swap“ bus laikoma jūsų sutikimu pateikti tapatybei patvirtinti reikalingą asmeninę informaciją. Tokia informacija bus naudojama siekiant patikrinti vartotojų tapatybę, nustatyti pinigų plovimo, teroristų finansavimo, sukčiavimo ir kitų finansinių nusikaltimų pėdsakus per „Venice Swap“ arba kitais teisėtais „Venice Swap“ nurodytais tikslais. Mes rinksime, naudosime ir dalysimės tokia informacija pagal savo Privatumo politiką. Neskaitant tokios informacijos pateikimo, jūs sutinkate leisti mums registruoti šią informaciją tuo laikotarpiu, kurį jūsų paskyra yra aktyvi, ir per penkerius (5) metus nuo paskyros uždarymo, laikantis pasaulinių pramonės standartų dėl duomenų saugojimo. Taip pat įgaliojate mus tiesiogiai arba per trečiąją šalį atlikti būtinus tyrimus, kad patikrintume jūsų tapatybę arba apsaugotume jus ir (arba) mus nuo finansinių nusikaltimų, tokių kaip sukčiavimas. Informacija, kurios mums reikia norint patvirtinti jūsų tapatybę, gali apimti, be kita ko, jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, kontaktinę informaciją, telefono numerį, vartotojo vardą, valstybės išduotą asmens tapatybės dokumentą, gimimo datą ir kitą informaciją, surinktą registruojant paskyrą. Pateikdami reikiamą informaciją patvirtinate, kad ji yra teisinga ir tiksli.PO REGISTRACIJOS TURITE ĮSITIKINTI, KAD INFORMACIJA YRA TEISINGA, IŠSAMI IR LAIKU ATNAUJINAMA, JEI ATSIRANDA POKYČIŲ. JEI YRA PAGRINDO MANYTI, KAD KURI NORS JŪSŲ PATEIKTOS INFORMACIJOS DALIS YRA NETEISINGA, KLAIDINGA, PASENUSI ARBA NEIŠSAMI, „VENICE SWAP“ PASILIEKA TEISĘ ATSIŲSTI JUMS PRANEŠIMĄ, KURIUO REIKALAUJAMA IŠTAISYTI, IŠTRINTI ATITINKAMĄ INFORMACIJĄ, IR, JEI PRIREIKTŲ, NUTRAUKTI VISAS ARBA DALĮ „VENICE SWAP“ JUMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ. JEI MUMS NEPAVYKS SU JUMIS SUSISIEKTI NAUDOJANT JŪSŲ PATEIKTĄ KONTAKTINĘ INFORMACIJĄ, JŪS VISIŠKAI ATSAKYSITE UŽ VISUS NUOSTOLIUS AR IŠLAIDAS, KURIAS PATIRS „VENICE SWAP“ JUMS NAUDOJANTIS „VENICE SWAP“ TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS. JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD TURITE PAREIGĄ ATNAUJINTI VISĄ INFORMACIJĄ, JEI JI PASIKEIČIA. REGISTRUODAMI PASKYRĄ ĮGALIOJATE „VENICE SWAP“ ATLIKTI TYRIMUS, KURIUOS „VENICE SWAP“ LAIKO BŪTINAIS, TIESIOGIAI ARBA PER TREČIĄJĄ ŠALĮ, SIEKIANT NUSTATYTI JŪSŲ TAPATYBĘ ARBA APSAUGOTI JUS, KITUS VARTOTOJUS IR (ARBA) „VENICE SWAP“ NUO SUKČIAVIMO AR KITŲ FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ IR IMTIS BŪTINŲ VEIKSMŲ, REMIANTIS TOKIŲ TYRIMŲ REZULTATAIS. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD JŪSŲ ASMENINĖ INFORMACIJA GALI BŪTI ATSKLEISTA KREDITO BIURAMS IR AGENTŪROMS, SIEKIANT UŽKIRSTI KELIĄ SUKČIAVIMUI AR FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJAI, O ŠIOS ĮSTAIGOS GALI VISAPUSIŠKAI DALYVAUTI MŪSŲ ATLIEKAMUOSE TYRIMUOSE.

d) Sąskaitos naudojimo reikalavimai

„Venice Swap“ sąskaita gali naudotis tik paskyros registruotojas. „Venice Swap“ pasilieka teisę sustabdyti, užšaldyti arba atšaukti asmenų, kurie nėra paskyros registruotojai, galimybę naudotis „Venice Swap“ sąskaitomis. Jei įtariate ar sužinojote apie bet kokį neteisėtą jūsų vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimą, nedelsdami informuokite apie tai „Venice Swap“. „Venice Swap“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią jums ar bet kuriai trečiajai šaliai naudojant „Venice Swap“ sąskaitą su jūsų leidimu arba be jo.

e) Sąskaitos apsauga

„Venice Swap“ įsipareigojo išlaikyti vartotojo lėšų saugumą ir įdiegė šioje pramonės šakoje standartine laikomą savo paslaugų apsaugą. Visgi atskirų vartotojų veiksmai vis tiek gali kelti pavojų. Jūs sutinkate su savo prisijungimo duomenimis (pvz., vartotojo vardu ir slaptažodžiu) elgtis kaip su konfidencialia informacija ir neatskleisti jų jokiai trečiajai šaliai. Taip pat sutinkate prisiimti atsakomybę už būtinų saugumo priemonių taikymą, kad apsaugotumėte savo „Venice Swap“ sąskaitą ir asmeninę informaciją.

Tik jūs turėtumėte prisiimti atsakomybę už savo „Venice Swap“ paskyros ir slaptažodžio apsaugą, taip pat už visas per jūsų „Venice Swap“ sąskaitą atliekamas operacijas. „Venice Swap“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar pasekmes, atsiradusias dėl įgalioto ar neteisėto jūsų paskyros prisijungimo duomenų naudojimo, įskaitant, be kita ko, informacijos atskleidimą, informacijos paskelbimą, sutikimo ar įvairių taisyklių ir susitarimų pateikimą spustelėjus atitinkamą mygtuką svetainėje, pratęsiant internetinę sutartį, ir t. t.

Kurdami „Venice Swap“ paskyrą, jūs sutinkate, kad:

i) nedelsdami informuosite „Venice Swap“, jei sužinosite apie bet kokį neteisėtą savo „Venice Swap“ paskyros ir slaptažodžio naudojimą ar bet kokį kitą saugumo taisyklių pažeidimą;

ii) griežtai laikysitės visų „Venice Swap“ taikomų mechanizmų ar procedūrų, susijusių su saugumu, asmens autentifikavimu, prekyba, apmokestinimu ir lėšų išėmimu;

iii) kiekvieno apsilankymo pabaigoje imsitės atitinkamų veiksmų, kad atsijungtumėte nuo „Venice Swap“.

f) Asmens duomenys

Jūsų asmens duomenys bus tinkamai apsaugoti ir laikomi konfidencialiais, tačiau „Venice Swap“ turi teisę rinkti, tvarkyti, naudoti arba atskleisti jūsų asmens duomenis pagal šias Sąlygas (įskaitant Privatumo politiką) arba galiojančius įstatymus. Atsižvelgiant į susijusius produktus ar paslaugas, jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti šioms trečiosioms šalims:

i) jūsų sudaromo sandorio šaliai;

ii) „Venice Swap“ operatoriams ir tokių subjektų akcininkams, partneriams, investuotojams, direktoriams, prižiūrėtojams, vyresniesiems vadovams ir darbuotojams;

iii) mūsų bendros veiklos, aljanso partneriams ir verslo partneriams;

iv) mūsų agentams, rangovams, tiekėjams, paslaugų teikėjams, kurie yra trečiosios šalys, ir profesionaliems patarėjams, įskaitant šalis, su kuriomis yra sudaryta sutartis dėl administracinių, finansinių, tyrimų, operacijų, IT ir kitų paslaugų teikimo mums tokiose srityse kaip telekomunikacijos, informacinės technologijos, darbo užmokesčio apskaita, informacijos apdorojimas, mokymai, rinkos tyrimai, saugojimas ir archyvavimas;

v) verslo partneriams, kurie yra trečiosios šalys, tiekiančios prekes ir teikiančios paslaugas arba remiančios konkursus ar vykdančios kitą reklaminę veiklą, neatsižvelgiant į tai, ar jos bendradarbiauja su mumis;

vi) draudimo bendrovėms arba draudimo tyrėjams ir kredito teikėjams;

vii) kredito biurams, skolų išieškojimo agentūroms ar ginčų sprendimo centrams pažeidimo ar ginčo atveju;

viii) verslo partneriams, investuotojams, patikėtiniams ar perėmėjams (faktiniams arba tikėtiniems), kurie skatina „Venice Swap“ operatorių verslo turto sandorius (kurie gali būti išplečiami įtraukiant bet kokį susijungimą, įsigijimą ar turto pardavimą);

ix) profesionaliems konsultantams, kaip antai auditoriai ir teisininkai;

x) atitinkamoms valstybinėms reguliavimo agentūroms arba teisėsaugos agentūroms, siekiant laikytis įstatymų ar valstybinių institucijų nustatytų reikalavimų;

xi) mūsų teisių ir pareigų perėmėjams;

xii) bankams, kredito kortelių bendrovėms ir atitinkamiems jų paslaugų teikėjams;

xiii) asmenims su jūsų sutikimu, jei tai nustatote jūs ar tai yra nustatyta galiojančioje sutartyje.

III. „Venice Swap“ paslaugos

Užbaigę „Venice Swap“ paskyros registraciją ir patvirtinę tapatybę, galėsite naudotis įvairiomis „Venice Swap“ teikiamomis paslaugomis, įskaitant, be kita ko, kriptovaliutų sandorius, dekretinių valiutų prekybą, prekybą pagal sutartis, svertinę prekybą, „Venice Swap Savings“ paslaugas, uždarbį iš kriptovaliutų laikymo, su rinka susijusių duomenų, tyrimų ir kitos informacijos, kurią paskelbė „Venice Swap“, įsigijimą, dalyvavimą vartotojo veikloje, kurią vykdo „Venice Swap“ ir pan., pagal šių Sąlygų nuostatas (įskaitant „Venice Swap“ platformos taisykles ir kitas individualias sutartis). „Venice Swap“ turi teisę:

 1. teikti, keisti arba nutraukti savo nuožiūra bet kokias „Venice Swap“ paslaugas pagal savo plėtros planą;
 2. leisti arba uždrausti kai kuriems vartotojams naudotis bet kokiomis „Venice Swap“ paslaugomis pagal atitinkamas „Venice Swap“ platformos taisykles.
 1. Paslaugos naudojimo gairės

a) Licencija

Jei nuolatos laikotės šiose Sąlygose nurodytų reikalavimų, „Venice Swap“ suteikia jums atšaukiamą, ribotą, nemokamą, neišimtinę, neperleidžiamą ir nesublicencijuojamą licenciją jungtis prie „Venice Swap“ paslaugų ir jomis naudotis per savo kompiuterį ar su internetu suderinamus įrenginius asmeniniams ar tarnybiniams tikslams. Jums draudžiama naudoti „Venice Swap“ paslaugas perpardavimo ar komerciniais tikslais, įskaitant sandorius kitų asmenų ar subjektų vardu. Visi pirmiau nurodyti veiksmai yra aiškiai draudžiami ir šios sąlygos nesilaikymas laikomas esminiu šių Sąlygų pažeidimu. Turinio išdėstymas, formatas, funkcijos ir prieigos teisės, susijusios su „Venice Swap“ paslaugomis, turi būti nustatomos „Venice Swap“ nuožiūra. „Venice Swap“ pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai suteikiamos pagal šias Sąlygas. Todėl jums draudžiama naudotis „Venice Swap“ paslaugomis būdu, kuris nėra aiškiai leidžiamas pagal šias Sąlygas.

Šios Sąlygos suteikia tik ribotos apimties licenciją jungtis prie „Venice Swap“ paslaugų ir jomis naudotis. Todėl jūs sutinkate, kad kai naudojatės „Venice Swap“ paslaugomis, „Venice Swap“ neperduoda „Venice Swap“ paslaugų arba jokių nuosavybės teisių į „Venice Swap“ intelektinę nuosavybę jums ar kitam asmeniui. Visas tekstas, grafika, vartotojo sąsajos, vaizdinė sąsaja, nuotraukos, garsai, proceso eigos diagramos, kompiuterio kodas (įskaitant HTML kodą), programos, programinė įranga, produktai, informacija ir dokumentai, taip pat dizainas, struktūra, pasirinkimas, derinimas, bet kokio turinio, įtraukto į paslaugas arba teikiamo kartu su „Venice Swap“ paslaugomis, išraiška, išvaizda, pojūtis ir išdėstymas išimtinai priklauso, yra kontroliuojamos ir (arba) licencijuojamos „Venice Swap“ operatorių arba jos narių, patronuojančiųjų įmonių, licencijų išdavėjų ar filialų.

Visi atsiliepimai, pasiūlymai, idėjos ar kita informacija ar medžiaga (toliau kartu – atsiliepimai) apie „Venice Swap“ arba „Venice Swap“ paslaugas, kurią pateikiate el. paštu, per pačias „Venice Swap“ paslaugas ar kitais būdais, priklauso „Venice Swap“. Jūs perduodate visas teises, nuosavybės teises ir interesus į atsiliepimus ir visas su tuo susijusias intelektinės nuosavybės teises „Venice Swap“. Jūs neturite teisės reikalauti ir atsisakote reikalavimų dėl patvirtinimo ar kompensacijos, pagrįstų bet kokiais atsiliepimais, arba bet kokių pakeitimų, pagrįstų bet kokiais atsiliepimais.

b) Apribojimas

Kai naudojatės „Venice Swap“ paslaugomis, jūs sutinkate ir įsipareigojate laikytis šių nuostatų:

i) Naudojantis „Venice Swap“ paslaugomis, visa jūsų vykdoma veikla turi atitikti galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, šių Sąlygų ir įvairių „Venice Swap“ gairių reikalavimus.

ii) Jūsų naudojimasis „Venice Swap“ paslaugomis negali pažeisti viešųjų interesų, viešosios moralės ar teisėtų kitų asmenų interesų, įskaitant bet kokius veiksmus, kurie trukdytų, sutrikdytų, neigiamai paveiktų arba neleistų kitiems vartotojams naudotis „Venice Swap“ paslaugomis.

iii) Jūs sutinkate nenaudoti paslaugų siekiant manipuliuoti rinka (pvz., kainos išpūtimo ir pardavimo schemoms, plovimo sandoriams, prekybai su savimi, kliento aplenkimui, masiniams fiktyviems pavedimams ir masiniams klaidinantiems pavedimams ar mikrodauginimui, neatsižvelgiant į tai, ar tokie veiksmai draudžiami pagal įstatymus).

iv) Be raštiško „Venice Swap“ sutikimo draudžiamas toks „Venice Swap“ sandorių duomenų naudojimas komerciniais tikslais:

1) prekybos paslaugos, kurioms pasitelkiami „Venice Swap“ sandoriai arba rinkos skelbimų lentos informacija;

2) duomenų tiekimo arba srautinio perdavimo paslaugos, kurioms naudojami bet kokie „Venice Swap“ rinkos duomenys;

3) bet kokios kitos svetainės, programos ar paslaugos, dėl kurių apmokestinama arba kitaip gaunama naudos (įskaitant reklamos ar rekomendacijų mokesčius) iš rinkos duomenų, gautų iš „Venice Swap“.

v) Be išankstinio raštiško „Venice Swap“ sutikimo jūs negalite keisti, dauginti, kopijuoti, atsisiųsti, saugoti, perduoti, platinti, perkelti, išardyti, transliuoti, skelbti, pašalinti ar keisti jokių autorių teisių pareiškimų ar etikečių, taip pat negalite licencijuoti, sublicencijuoti, parduoti, atkartoti, projektuoti, išnuomoti prekės ženklo, suteikti nekilnojamojo turto ar bet kurios nekilnojamojo turto dalies užstato arba kurti išvestinių kūrinių ar kitaip pasinaudoti bet kuria tokio turto dalimi.

vi) Jūs negalite: i) naudoti giluminio susiejimo, žiniatinklio dokumentų aptikimo programų, robotų, vorų ar kitų automatinių įrenginių, programų, scenarijų, algoritmų ar metodų arba bet kokių panašių ar lygiaverčių rankiniu būdu vykdomų procesų tam, kad pasiektumėte, gautumėte, nukopijuotumėte ar stebėtumėte bet kurią nuosavybės dalį, arba bet kokiu būdu atkartoti ar apeiti navigacinę struktūrą ar „Venice Swap“ paslaugų pateikimą, siekiant gauti arba bandyti gauti bet kokią medžiagą, dokumentus ar informaciją bet kokiu būdu, kuris nėra specialiai išreiškiamas teikiant „Venice Swap“ paslaugas; ii) bandyti pasiekti bet kurią nuosavybės dalį ar funkciją be leidimo arba prisijungti prie „Venice Swap“ paslaugų ar bet kokių „Venice Swap“ serverių arba bet kokių kitų sistemų ar tinklų į juos įsilaužiant, vykdant slaptažodžių atspėjimo procesus ar pasitelkiant kitas neteisėtas ar draudžiamas priemones; iii) tirti, nuskaityti ar išbandyti „Venice Swap“ paslaugų ar bet kokio tinklo, prijungto prie nuosavybės, pažeidžiamumą arba pažeisti bet kokias „Venice Swap“ paslaugų ar bet kurio tinklo, prijungto prie „Venice Swap“ paslaugų, saugumo ar autentifikavimo priemones; iv) ieškoti, sekti arba bandyti sekti bet kokią informaciją apie kitus „Venice Swap“ paslaugų vartotojus ar lankytojus; v) imtis veiksmų, kurie nepagrįstai ar neproporcingai apkrautų „Venice Swap“ teikiamas paslaugas arba „Venice Swap“ sistemų ar tinklų infrastruktūrą, arba bet kokių sistemų ar tinklų, prijungtų prie „Venice Swap“ paslaugų, infrastruktūrą; vi) naudoti bet kokius įrenginius, programinę įrangą ar įprastas programas, siekiant trukdyti normalų „Venice Swap“ paslaugų veikimą ar bet kokius „Venice Swap“ paslaugų sandorius arba trukdyti bet kuriam kitam asmeniui naudotis „Venice Swap“ paslaugomis; vii) klastoti antraštes, apsimesti kitu asmeniu ar kitaip manipuliuoti asmenybės nustatymo procesu, siekiant nuslėpti savo tapatybę arba bet kokių pranešimų ar perduodamų duomenų, kuriuos siunčiate „Venice Swap“, kilmę, arba viii) naudotis „Venice Swap“ paslaugomis neteisėtu būdu.

Prisijungdami prie „Venice Swap“ paslaugų, sutinkate, kad „Venice Swap“ turi teisę tirti bet kokį šių Sąlygų pažeidimą, vienašališkai aiškintis, ar nepažeidėte šių Sąlygų, ir imtis veiksmų pagal atitinkamas taisykles be jūsų sutikimo ar išankstinio įspėjimo. Toliau pateikiami tokių veiksmų pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis):

 1. pavedimų užklausų blokavimas ir uždarymas;
 2. paskyros įšaldymas;
 3. pranešimas apie incidentą atitinkamoms valdžios institucijoms;
 4. įtariamų pažeidimų ir veiksmų, kurių buvo imtasi, paskelbimas;
 5. bet kokios paskelbtos informacijos, kuri buvo pripažinta pažeidimu, ištrynimas.

2. Kriptovaliutų prekyba

Atlikę „Venice Swap“ paskyros registraciją ir tapatybės patvirtinimą, galite vykdyti kriptovaliutų prekybą „Venice Swap“ platformoje pagal šių Sąlygų ir „Venice Swap“ platformos taisyklių nuostatas.

a) Pavedimai

Išsiuntus nurodymą naudoti „Venice Swap“ paslaugas vykdant kriptovaliutų prekybą (toliau – pavedimas), jūsų paskyra bus nedelsiant atnaujinta, kad atspindėtų atvirus pavedimus, o jūsų pavedimai bus įtraukiami į „Venice Swap“ pavedimų žurnalą, kad būtų derinami su kitų vartotojų pavedimais. Jei kuris nors iš jūsų pavedimų visiškai ar iš dalies atitiks kito vartotojo pavedimą, „Venice Swap“ įvykdys keitimą (toliau – sandoris). Kai sandoris bus įvykdytas, jūsų sąskaita bus atnaujinta, kad joje būtų atvaizduojama, jog pavedimas visiškai įvykdytas ir užbaigtas arba įvykdytas iš dalies. Bus rodoma, kad pavedimas neįvykdytas, kol jis bus visiškai įvykdytas arba atšauktas pagal b punkto sąlygas. Tam, kad galėtumėte sudaryti sandorį, jūs įgaliojate „Venice Swap“ laikinai valdyti su jūsų sandoriu susijusias skaitmenines valiutas.

b) Atšaukimas

Pavedimus, inicijuotus per „Venice Swap“ paslaugas, galite atšaukti tik tol, kol jie nėra suderinti su kitų vartotojų pavedimais. Kai jūsų pavedimas bus suderintas su kito vartotojo pavedimu, nebegalėsite pakeisti, atšaukti ar panaikinti „Venice Swap“ leidimą užbaigti pavedimą. Jei pavedimas suderintas iš dalies, galite atšaukti nesuderintą pavedimo dalį, nebent ta dalis jau suderinta. „Venice Swap“ pasilieka teisę atmesti bet kokią atšaukimo užklausą, susijusią su jūsų pateiktu pavedimu. Jei jūsų sąskaitoje nėra pakankamai skaitmeninių valiutų pavedimui įvykdyti, „Venice Swap“ gali atšaukti visą pavedimą arba įvykdyti dalį pavedimo naudodama sąskaitoje turimą skaitmeninių valiutų kiekį (kiekvienu atveju atimami su sandoriu susiję mokesčiai, mokėtini „Venice Swap“, kaip nurodyta c punkte).

c) Mokesčiai

Jūs sutinkate mokėti „Venice Swap“ mokesčius, nurodytus adresu www.veniceswap.com/. „Venice Swap“ gali bet kada atnaujinti mokesčius savo nuožiūra. Visi atnaujinti mokesčiai bus taikomi bet kokiam pardavimui ar kitiems sandoriams, įvykusiems po atnaujintų mokesčių įsigaliojimo datos. Jūs įgaliojate „Venice Swap“ iš jūsų sąskaitos išskaičiuoti visus taikomus mokesčius, kuriuos esate skolingi pagal šias Sąlygas.

d) Kiti kriptovaliutų prekybos sandorių tipai

Be kriptovaliutų prekybos, leidžiančios vartotojams tiesiogiai pateikti pavedimus, kaip yra nurodyta a punkte, „Venice Swap“ gali savo nuožiūra teikti technines ir su platforma susijusias paslaugas, skirtas kitų tipų kriptovaliutų prekybai pagal atskirai nurodytas „Venice Swap“ platformos taisykles, pvz., vienas kitą anuliuojančių pavedimų (angl. One Cancels the Other – OCO) ir didelio masto tiesioginės prekybos.

 1. Prekyba dekretinėmis valiutomis

Prieš pradėdami vykdyti prekybą dekretinėmis valiutomis, atsižvelgiant į dekretinių valiutų prekybos tipą, turite atskirai perskaityti ir sutikti su vartotojų sutartimis, sudarytomis su įvairiomis „Venice Swap“ partnerių OTC platformomis, ir laikytis Teisinio pareiškimo, Privatumo politikos, P2P vartotojo sandorių politikos(it/support/faq/360041066751)ir kitų specialių „Venice Swap“ platformos taisyklių, susijusių su dekretinių valiutų prekyba, taip pat tokių partnerių verslo taisyklių ir atidaryti sąskaitą tokiose „Venice Swap“ OTC platformose po to, kai bus atlikta jūsų „Venice Swap“ paskyros registracija ir tapatybės patvirtinimas, jei tokia praktika yra taikoma. a) Dekretiniai mokėjimai. Nusprendę pasinaudoti dekretinių valiutų prekybos paslauga, jūs sutinkate, kad UAB „Venice Swap“ (įmonės kodas 305922234), kurios registruota buveinė yra adresu Laisvės pr. 60, Vilnius, Lietuva, bus laikoma pagrindiniu „Venice Swap“ operatoriumi, atsakingu už sandorį (įskaitant pinigų grąžinimo ir atšaukimo tikslus). UAB „Venice Swap“ yra „Venice Swap“ operatorė, atsakinga už „MasterCard“ vykdomas operacijas. Čia apibrėžtai UAB „Venice Swap“ veiklai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

 1. Prekyba ateities sandoriais

Jei „Venice Swap“ nenurodo kitaip, norėdami vykdyti ateities sandorių prekybą, turite sudaryti su „Venice Swap“ atskirą „Venice Swap“ ateities sandorių paslaugų sutartį (https://www.veniceswap.com/tos-futures-agreement) ir atsidaryti specialią užstato sąskaitą atlikę savo „Venice Swap“ sąskaitos registraciją ir patvirtinę tapatybę. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad:

a) puikiai suprantate didelę ateities sandorių prekybos riziką, įskaitant, be kita ko, didelių skaitmeninio turto svyravimų riziką ateities sandorių prekyboje ir pablogėjusių neigiamų pasekmių riziką, kai yra naudojamas svertas;

b) turite pakankamai žinių apie investavimą, investavimo patirties, gebate prisiimti riziką, kylančią iš ateities sandorių prekybos, ir sutinkate savarankiškai prisiimti visą riziką, kylančią dėl investavimo į ateities sandorių prekybą;

c) prieš pradėdami prekybą ateities sandoriais, perskaitėte ir supratote visą „Venice Swap“ ateities sandorių paslaugų sutarties turinį ir atitinkamas „Venice Swap“ platformos taisykles, taip pat konsultavotės su atitinkamais specialistais, kad galėtumėte priimti pagrįstus sprendimus, ar ir kaip vykdyti ateities sandorių prekybą pagal jų rekomendacijas, ir priėmėte pagrįstą sprendimą;

d) sutinkate ir leidžiate „Venice Swap“ savo nuožiūra imtis įvairių pagrįstų priemonių (įskaitant, be kita ko, priverstinį likvidavimą ir priverstinį pozicijos sumažinimą tam tikromis aplinkybėmis) pagal „Venice Swap“ ateities sandorių paslaugų sutartį ir atitinkamas „Venice Swap“ platformos taisykles, siekiant apsaugoti teisėtus jūsų, „Venice Swap“ ir kitų vartotojų interesus.

 1. Prekyba opcionais

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad:

a) puikiai suprantate didelę opcionų prekybos riziką, įskaitant, be kita ko, didelių skaitmeninio turto svyravimų riziką opcionų prekyboje ir pablogėjusių neigiamų pasekmių riziką, kai yra naudojamas svertas;

b) turite pakankamai žinių apie investavimą, investavimo patirties, gebate prisiimti riziką, kylančią iš opcionų prekybos, ir sutinkate savarankiškai prisiimti visą riziką, kylančią dėl investavimo į opcionų prekybą;

c) prieš pradėdami prekybą opcionais, perskaitėte ir supratote visas atitinkamas „Venice Swap“ platformos taisykles ir konsultavotės su atitinkamais specialistais, kad priimtumėte pagrįstus sprendimus, ar ir kaip vykdyti prekybą opcionais pagal jų rekomendacijas, ir priėmėte pagrįstą sprendimą;

d) sutinkate ir leidžiate „Venice Swap“ savo nuožiūra imtis įvairių pagrįstų priemonių (įskaitant, be kita ko, priverstinį likvidavimą ir priverstinį pozicijos sumažinimą tam tikromis aplinkybėmis) pagal atitinkamas „Venice Swap“ platformos taisykles, siekiant apsaugoti teisėtus jūsų, „Venice Swap“ ir kitų vartotojų interesus.

 1. Prekyba maržomis

Jei „Venice Swap“ nenurodė kitaip, prieš pradėdami prekybą maržomis turite atsidaryti specialią užstato sąskaitą ir (arba) atlikti kitas susijusias procedūras po to, kai atliksite „Venice Swap“ paskyros registraciją ir tapatybės patvirtinimo procedūrą.

a) Prekybos maržomis rizika

Prekyba maržomis yra labai rizikinga. Kaip prekybininkas, turintis finansinį svertą, pripažįstate ir sutinkate, kad prie maržos prekybos ir skolinimosi paslaugų prisijungiate ir jomis naudojatės prisiimdami riziką, įskaitant, be kita ko, šias rizikas:

i) Prekybos rinkos likvidumas, rinkos gylis ir dinamika smarkiai svyruoja ir greitai keičiasi. Sverto naudojimas gali būti palankus arba nepalankus, o tai gali lemti didelį pelną arba nuostolius.

ii) Jūs neturite teisės gauti išvestinių valiutų, atskirtų iš bet kokio blokų grandinės turto savo užstato sąskaitoje, net jei visiškai neprekiaujate maržomis ir nesiskolinate.

iii) Paskolos yra susijusios su rizika ir jūsų blokų grandinės turto vertė gali dėl to sumažėti. Jei jūsų turto vertė nukrenta iki tam tikro lygio, jūs prisiimate atsakomybę dėl pasekmių sau tokiomis rinkos aplinkybėmis.

iv) Kai kuriose rinkos situacijose gali būti sudėtinga arba neįmanoma likviduoti atitinkamą poziciją. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, dėl nepakankamo rinkos likvidumo arba dėl „Venice Swap“ techninių problemų.

v) Neapibrėžtų pavedimų pateikimas nebūtinai apriboja jūsų nuostolius iki tikėtinos sumos, nes rinkos sąlygos gali neleisti jums įvykdyti tokių pavedimų.

vi) Prekyba maržomis neturi garantuotų apsaugos nuo nuostolių priemonių. Kaip skolininkas, galite patirti nuostolių, viršijančių sumą, kurią įnešėte į savo užstato sąskaitą.

b) Reikalavimai, taikomi norint pradėti prekybą maržomis:

i) Pareiškiate ir garantuojate, kad nesate įtrauktas (-a) į nė vieną JAV ar bet kokį kitą prekybos embargo ar ekonominių sankcijų sąrašą, pvz., OFAC (JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuras) specialiai paskirtųjų piliečių sąrašą.

ii) Turite visiškai suprasti riziką, susijusią su prekyba maržomis ir skolinimu, ir prisiimti visą atsakomybę už bet kokią prekybinę ir neprekybinę veiklą savo „Venice Swap“ sąskaitoje ir užstato sąskaitoje. Neturėtumėte sudaryti sandorių ar investuoti lėšų viršydami savo finansines galimybes.

iii) Visiškai prisiimate atsakomybę už bet kokios pozicijos tikrosios būsenos žinojimą, net jei „Venice Swap“ kuriuo nors metu ją pateiktų neteisingai.

iv) Sutinkate savo užstato sąskaitoje laikyti pakankamai skaitmeninio turto, kaip to reikalauja „Venice Swap“, kad vartotojai įsitrauktų į maržų prekybą, ir nedelsiant grąžinti visą paskolą. Neužtikrinus pakankamo turto arba laiku negrąžinus paskolos, jūsų užstato sąskaitoje esantis turtas gali būti priverstinai likviduotas.

v) Net turėdama galimybę priverstinai likviduoti bet kurią poziciją, „Venice Swap“ negali garantuoti, kad tai sustabdys patiriamus nuostolius. Jei po pozicijos likvidavimo jūsų turto nepakanka negrąžintai paskolai grąžinti, atsakomybė už bet kokį tolesnį turto trūkumą vis tiek tenka jums.

vi) „Venice Swap“ savo nuožiūra ir jūsų vardu gali imtis priemonių, kad sumažintų galimus jūsų nuostolius, įskaitant, be kita ko, turto perkėlimą iš jūsų užstato sąskaitos į jūsų „Venice Swap“ sąskaitą ir (arba) atvirkščiai.

vii) Tuo metu, kai vykdoma „Venice Swap“ sistemos priežiūra, jūs sutinkate prisiimti atsakomybę už savo užstato sąskaitos valdymą esant rizikai, įskaitant, be kita ko, pozicijų uždarymą ir paskolos grąžinimą.

viii) Jūs sutinkate visus sandorius, maržų prekybą ir (arba) skolinimąsi atlikti savarankiškai ir visiškai atsakote už savo veiklą. „Venice Swap“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad naudojatės bet kokiomis „Venice Swap“ paslaugomis arba nežinojote apie riziką, susijusią su skaitmeninio turto naudojimu arba naudojimusi „Venice Swap“ paslaugomis.

 1. Skolinimo paslaugos

Jei „Venice Swap“ nenurodė kitaip, norėdami skolintis valiutos, turite sudaryti su „Venice Swap“ atskirą skolinimo paslaugų vartotojo sutartį ir atidaryti specialią užstato sąskaitą ir (arba) atlikti kitas atitinkamas procedūras po „Venice Swap“ paskyros registracijos ir savo tapatybės patvirtinimo. Jūs suprantate ir sutinkate, kad:

a) su skolinimo paslaugomis yra susijusi didelė rizika, kuri, be kita ko, apima skolinto skaitmeninio turto vertės svyravimo riziką, išvestinę riziką ir techninę riziką. Priimdami bet kokį sprendimą dėl skolinimosi paslaugų naudojimo, jūs turite atidžiai apsvarstyti ir aiškiai įvertinti savo finansinę padėtį, anksčiau minėtas rizikas ir prisiimate riziką už visus dėl to galinčius kilti nuostolius;

b) jūs bendradarbiausite – pateiksite informaciją ir medžiagą, susijusią su asmens tapatybės patvirtinimu ir skolinimo paslaugomis, kaip to reikalauja „Venice Swap“, ir prisiimsite visišką atsakomybę už būtinų saugumo priemonių, skirtų jūsų užstato sąskaitai apsaugoti ir asmeninės informacijos saugumui užtikrinti, įgyvendinimą;

c) prieš naudodamiesi skolinimo paslaugomis turite prieš naudodamiesi skolinimo paslaugomis turite atidžiai perskaityti atitinkamas „Venice Swap“ platformos taisykles, susipažinti su konkrečia informacija ir taisyklėmis, susijusiomis su skolinimo paslaugų teikimu, jas suprasti ir jų laikytis, be to, įsipareigojate užtikrinti, kad pasiskolinto turto naudojimas atitiktų šių sąlygų ir susijusių įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

d) „Venice Swap“ turi visą teisę valdyti jūsų užstato sąskaitą ir užstatą tuo laikotarpiu, kai yra teikiamos skolinimo paslaugos, ir pasilieka teisę skolinimo paslaugų vartotojo sutartyje arba šiose Sąlygose nurodytomis aplinkybėmis įgyvendinti įvairias rizikos valdymo priemones, kurios, be kita ko, apima priverstinį likvidavimą. Dėl tokių veiksmų galite patirti didelių nuostolių, o atsakomybė už tokių priemonių rezultatus tenka tik jums;

e) „Venice Swap“ turi teisę laikinai arba visam laikui uždrausti jums naudotis skolinimo paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad tai yra būtina ar pagrįsta, ir tokį apribojimą nustatyti maksimalia pagal įstatymus leidžiama apimtimi, be jokios atsakomybės jūsų atžvilgiu.

 1. Paslauga „Venice Swap Savings“

„Venice Swap“ siūlo paslaugą „Venice Swap Savings“, kurios paskirtis – teikti vartotojams pridėtinės vertės paslaugas, skirtas nenaudojamam skaitmeniniam turtui įgalinti. Jei norite naudotis paslauga „Venice Swap Savings“, turite sudaryti su „Venice Swap“ atskirą paslaugos „Venice Swap Savings“ vartotojo sutartį (https://www.veniceswap.com/tos-savings-service-agreement) ir atsidaryti specialią paslaugos „Venice Swap Savings“ sąskaitą atlikę „Venice Swap“ paskyros registraciją ir tapatybės nustatymo procedūrą. Naudodamiesi paslauga „Venice Swap Savings“, turėtumėte turėti omenyje šiuos dalykus:

a) „Venice Swap Savings“ turtas bus naudojamas skolinantis kriptovaliutų pagrindu ir kitose verslo srityse.

b) Kai naudojatės paslauga „Venice Swap Savings“, jūs besąlygiškai įgaliojate „Venice Swap“ platinti ir suteikti sverto palūkanas pagal „Venice Swap“ platformos taisykles.

c) Privalote laikytis atitinkamų įstatymų ir taisyklių, siekdami užtikrinti, kad skaitmeninio turto šaltiniai būtų teisėti ir atitiktų reikalavimus, kai naudojatės paslauga „Venice Swap Savings“.

d) Kai naudojatės paslauga „Venice Swap Savings“, turite visiškai suprasti investavimo į skaitmeninį turtą riziką ir elgtis atsargiai.

e) Sutinkate, kad visos su „Venice Swap“ susijusios investicinės operacijos atspindi jūsų tikruosius investavimo ketinimus, ir besąlygiškai priimate iš to galinčią kilti jūsų investicinių sprendimų riziką ir naudą.

f) „Venice Swap“ pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugos „Venice Swap Savings“ teikimą. Jei reikia, „Venice Swap“ gali bet kada sustabdyti ir nutraukti paslaugos „Venice Swap Savings“ teikimą.

g) Jei atsirastų tinklo delsa, kompiuterių sistemos gedimas ar susiklostytų kitos force majeure aplinkybės, dėl kurių paslaugos „Venice Swap Savings“ vykdymas gali vėluoti, sustoti, nutrūkti arba nukrypti, „Venice Swap“ dės pagrįstas pastangas, kad paslaugos „Venice Swap Savings“ vykdymo sistema veiktų stabiliai ir efektyviai, bet to garantuoti negali. „Venice Swap“ neprisiima jokios atsakomybės, jei galutinis rezultatas neatitinka jūsų lūkesčių dėl pirmiau išvardytų veiksnių.

 1. Uždarbio iš kriptovaliutų laikymo programos

„Venice Swap“ gali pristatyti tam tikroms skaitmeninių valiutų rūšims taikomas uždarbio iš kriptovaliutų programas, kuriose pagal tam tikras taisykles būtų apdovanojami vartotojai, turintys tokių skaitmeninių valiutų savo „Venice Swap“ sąskaitose. Jei dalyvaujate uždarbio iš kriptovaliutų laikymo programose, turėtumėte turėti omenyje šiuos dalykus:

a) Jei „Venice Swap“ nenurodo kitaip, uždarbio iš kriptovaliutų laikymo programos yra nemokamos ir vartotojai gali prekiauti per visą tokios programos veikimo laikotarpį.

b) „Venice Swap“ negarantuoja vartotojų pajamų, gaunamų pagal bet kokią uždarbio iš kriptovaliutų laikymo programą.

c) „Venice Swap“ turi teisę savo nuožiūra inicijuoti arba nutraukti uždarbio iš kriptovaliutų laikymo programą bet kurios skaitmeninės valiutos atžvilgiu arba keisti tokių programų taisykles.

d) Vartotojai turi užtikrinti, kad skaitmeninių valiutų šaltiniai, kuriuos jie laiko „Venice Swap“ sąskaitose, būtų teisėti ir atitiktų reikalavimus, ir įsipareigoja laikytis su tuo susijusių įstatymų ir taisyklių. Priešingu atveju „Venice Swap“ turi teisę imtis atitinkamų veiksmų pagal šias Sąlygas arba „Venice Swap“ platformos taisykles, įskaitant, be kita ko, „Venice Swap“ sąskaitų įšaldymą arba lėšų atskaitymą iš vartotojams suteiktų skaitmeninių valiutų, jei jie pažeidžia atitinkamų uždarbio iš kriptovaliutų laikymo programų taisykles.

 1. Paslaugos „Venice Swap POS“ sutartis

a) VeniceSwap.com teikia paslaugą „Venice Swap POS“, kuri suteikia galimybę VeniceSwap.com vartotojams gauti pajamų iš nenaudojamo kriptovaliutų turto.

b) „Venice Swap POS“ turtas bus naudojamas uždarbio iš kriptovaliutų laikymo programose, siekiant gauti pajamų ir atlikti kitus veiksmus.

c) Kai naudojatės paslauga „Venice Swap POS“, jūs besąlygiškai suteikiate VeniceSwap.com įgaliojimą paskirstyti palūkanas iš uždarbio iš kriptovaliutų laikymo programų pagal platformos taisykles.

d) Naudodamiesi „Venice Swap POS“ paslauga, turite laikytis atitinkamų valstybės įstatymų, kad turto šaltiniai būtų teisėti ir atitiktų jiems nustatytus reikalavimus.

e) Kai naudojatės paslauga „Venice Swap POS“, turėtumėte visiškai pripažinti investicijų į kriptovaliutas riziką ir elgtis atsargiai.

f) Jūs sutinkate, kad visos VeniceSwap.com atliekamos investavimo operacijos atspindi jūsų tikruosius investavimo ketinimus, ir besąlygiškai priimate galimą su savo investiciniais sprendimais susijusią riziką ir naudą.

g) VeniceSwap.com pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugos „Venice Swap POS“ teikimą. Jei reikia, VeniceSwap.com gali bet kada sustabdyti ir nutraukti paslaugos „Venice Swap POS“ teikimą.

h) Jei atsirastų tinklo delsa, kompiuterių sistemos gedimas ar susiklostytų kitos force majeure aplinkybės, dėl kurių paslaugos „Venice Swap POS“ vykdymas gali vėluoti, sustoti, nutrūkti arba nukrypti, VeniceSwap.com dės visas komerciškai pagrįstas pastangas, kad paslaugos „Venice Swap POS“ vykdymo sistema veiktų stabiliai ir efektyviai, bet to garantuoti negali. VeniceSwap.com neprisiima jokios atsakomybės, jei galutinis rezultatas neatitinka jūsų lūkesčių dėl pirmiau išvardytų veiksnių.

IV. Atsakomybė

 1. Garantinio įsipareigojimo apribojimai

TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, „VENICE SWAP“ PASLAUGOS, „VENICE SWAP“ MEDŽIAGA IR BET KOKS PRODUKTAS, PASLAUGA AR KITA PREKĖ, TEIKIAMA „VENICE SWAP“ VARDU, YRA SIŪLOMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“ IR „JEI YRA“ IR „VENICE SWAP“ AIŠKIAI NURODO, JOG NETEIKS, O JŪS ATSISAKOTE BET KOKIŲ IR VISŲ KITŲ GARANTIJŲ, TIEK AIŠKIŲ, TIEK NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PREKYBAI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS AR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS ARBA GARANTIJAS, KYLANČIAS IŠ VEIKLOS VYKDYMO REZULTATŲ, PREKYBOS EIGOS AR NAUDOJIMO PREKYBOJE. NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KAS IŠDĖSTYTA PIRMIAU, „VENICE SWAP“ NEPAREIŠKIA IR NEGARANTUOJA, KAD SVETAINĖ, „VENICE SWAP“ PASLAUGOS ARBA „VENICE SWAP“ MEDŽIAGA YRA TIKSLIOS, IŠSAMIOS, PATIKIMOS, NAUJAUSIOS, BE KLAIDŲ ARBA BE VIRUSŲ AR KITŲ KENKSMINGŲ KOMPONENTŲ. „VENICE SWAP“ NEGARANTUOJA, KAD BET KOKS PAVEDIMAS BUS ĮVYKDYTAS, PRIIMTAS, UŽFIKSUOTAS ARBA LIKS ATVIRAS. IŠSKYRUS AIŠKIAI PATEIKTUS PAREIŠKIMUS, SUSITARIMUS IR TAISYKLES, IŠDĖSTYTAS ŠIOSE SĄLYGOSE, JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD NESIKLIOVĖTE JOKIU KITU PAREIŠKIMU AR SUSITARIMU, RAŠYTINIU ARBA ŽODINIU, DĖL JŪSŲ JUNGIMOSI PRIE „VENICE SWAP“ PASLAUGŲ IR NAUDOJIMOSI JOMIS. NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KAS IŠDĖSTYTA PIRMIAU, JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD „VENICE SWAP“ NEPRISIIMS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, KILUSIĄ AR SUSIJUSIĄ SU: A) BET KOKIU SKAITMENINIO TURTO KAINOS DUOMENŲ NETIKSLUMU, TRŪKUMU AR PRALEIDIMU; B) BET KOKIA TOKIŲ DUOMENŲ PERDAVIMO KLAIDA AR VĖLAVIMU; C) BET KOKIU TOKIŲ DUOMENŲ PERTRAUKIMU; D) REGULIARIA ARBA NEPLANINE TECHNINE PRIEŽIŪRA, KURIĄ ATLIEKA „VENICE SWAP“, IR PASLAUGOS NUTRAUKIMU BEI PAKEITIMAIS DĖL TOKIOS PRIEŽIŪROS; E) BET KOKIA ŽALA, PATIRTA DĖL KITŲ VARTOTOJŲ VEIKSMŲ, NEVEIKIMO AR ŠIŲ SĄLYGŲ PAŽEIDIMO; F) BET KOKIA ŽALA, ATSIRADUSIA DĖL KITŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ NETEISĖTŲ VEIKSMŲ ARBA VEIKSMŲ BE „VENICE SWAP“ LEIDIMO; G) KITOMIS IŠIMTIMIS, NURODYTOMIS „VENICE SWAP“ ATSISAKYMUOSE IR PLATFORMOS TAISYKLĖSE.

ČIA PATEIKTAS NUMANOMŲ GARANTIJŲ ATSISAKYMAS GALI BŪTI NETAIKOMAS, JEI (IR TOKIA APIMTIMI), KIEK TAI DRAUDŽIAMA PAGAL JURISDIKCIJOJE, KURIOJE GYVENATE, TAIKOMUS ĮSTATYMUS.

 1. Atsakomybės už žalą atsisakymas ir atsakomybės apribojimas

TIEK, KIEK LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS TEISĖS AKTUS, JOKIU ATVEJU „VENICE SWAP“, SU JA SUSIJUSIOS BENDROVĖS IR JŲ ATITINKAMI AKCININKAI, NARIAI, DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI, ADVOKATAI, AGENTAI, ATSTOVAI, TIEKĖJAI AR RANGOVAI NEPRISIIMS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ ATSITIKTINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, BAUDŽIAMOJO POBŪDŽIO, PASEKMINĘ AR PANAŠIĄ ŽALĄ AR BET KOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NESILAIKYMĄ (ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL DUOMENŲ, INFORMACIJOS, PAJAMŲ, PELNO AR KITŲ VERSLO AR FINANSINĖS NAUDOS PRARADIMO), KURIŲ ATSIRANDA DĖL „VENICE SWAP“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ, BET KOKIO „VENICE SWAP“ PASLAUGŲ ATLIKIMO AR NEVYKDYMO ARBA BET KOKIO KITO PRODUKTO, PASLAUGOS AR KITO ELEMENTO, KURĮ TEIKIA „VENICE SWAP“ IR JOS FILIALAI ARBA KURIE YRA TEIKIAMI JOS VARDU, PAGAL SUTARTĮ, ĮSTATUS, ATSAKOMYBĘ BE KALTĖS AR KITUS ATVEJUS NET JEI „VENICE SWAP“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS ATSIRADIMO GALIMYBĘ, IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS, KAI YRA PRIIMAMAS GALUTINIS TEISMO SPRENDIMAS, KAD TOKIA ŽALA ATSIRADO DĖL „VENICE SWAP“ DIDELIO APLAIDUMO, SUKČIAVIMO, TYČINIO NUSIŽENGIMO ARBA TYČINIO TEISĖS PAŽEIDIMO. KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA PAŠALINTI ARBA APRIBOTI ATSITIKTINĖS AR PASEKMINĖS ŽALOS, TODĖL PIRMIAU NURODYTAS APRIBOJIMAS GALI BŪTI NETAIKOMAS JŪSŲ ATŽVILGIU.

NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KAS IŠDĖSTYTA PIRMIAU, „VENICE SWAP“, SU JA SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ IR JŲ ATITINKAMŲ AKCININKŲ, NARIŲ, DIREKTORIŲ, PAREIGŪNŲ, DARBUOTOJŲ, ADVOKATŲ, AGENTŲ, ATSTOVŲ, TIEKĖJŲ AR RANGOVŲ ATSAKOMYBĖ, KYLANTI DĖL „VENICE SWAP“ ARBA JOS VARDU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR JOS FILIALŲ, BET KOKIŲ „VENICE SWAP“ PASLAUGŲ TEIKIMO ARBA NEVYKDYMO ARBA BET KOKIO KITO PRODUKTO, PASLAUGOS AR KITO DALYKO, NEPAISANT TO, AR TAI BŪTŲ TEIKIAMA PAGAL SUTARTĮ, ĮSTATYMUS, ATSAKOMYBĘ BE KALTĖS AR KITAIS ATVEJAIS, NIEKADA NEVIRŠYS MOKESČIŲ, KURIUOS JŪS PAGAL ŠIAS SĄLYGAS SUMOKĖJOTE „VENICE SWAP“ PER DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ IKI ATITINKAMO ĮVYKIO, DĖL KURIO BUVO PAREIKŠTAS REIKALAVIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS, SUMOS.

 1. Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate nesukelti „Venice Swap“ operatoriams, jų filialams, rangovams, licencijų išdavėjams ir jų atitinkamiems direktoriams, pareigūnams, darbuotojams ir agentams nuostolių, susijusių su bet kokiomis pretenzijomis, ieškiniais, procedūromis, tyrimais, reikalavimais, išlaidomis ir žala (įskaitant advokatams mokamą atlygį ar baudas, kurias paskiria atitinkamos reguliavimo institucijos), jei tai kyla iš ar yra susiję su: i) jūsų naudojimusi „Venice Swap“ paslaugomis arba su jomis susijusių veiksmų atlikimu; ii) jūsų padarytu pažeidimu arba mūsų atliekamu šių Sąlygų priverstiniu vykdymu; iii) bet kokiais taikomais įstatymais, taisyklėmis ar bet kurios trečiosios šalies teisių pažeidimu, kai naudojatės „Venice Swap“ paslaugomis arba kai tokie atvejai yra su tuo susiję. Jei esate įpareigoti atlyginti nuostolius „Venice Swap“ operatoriams, jų filialams, rangovams, licencijų išdavėjams ir atitinkamiems jų direktoriams, pareigūnams, darbuotojams ar agentams pagal šias Sąlygas, „Venice Swap“ turės teisę savo nuožiūra kontroliuoti bet kokius veiksmus ir nustatyti, ar „Venice Swap“ nori sudaryti taikos sutartį ir, jei taip, kokiomis sąlygomis.

V. Pranešimai

Turėkite omenyje, kad visi oficialūs pranešimai, naujienos, informacija apie akcijas, konkursus ir pan. bus pateikiama adresu https://www.veniceswap.com/announcement. VARTOTOJAI ĮSIPAREIGOJA REGULIARIAI IR BE ATIDĖLIOJIMŲ PERŽIŪRĖTI ŠIĄ MEDŽIAGĄ. „VENICE SWAP“ NEPRISIIMS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ KOMPENSACIJĄ, JEI VARTOTOJAI PATIRS ASMENINIŲ NUOSTOLIŲ DĖL NESUSIPAŽINIMO SU PRANEŠIMAIS AR APLAIDUMO.

VI. Sutarties nutraukimas

 1. „Venice Swap“ sąskaitų sustabdymas

Jūs sutinkate, kad „Venice Swap“ turi teisę nedelsdama sustabdyti jūsų „Venice Swap“ sąskaitos veikimą (ir visų kitų sąskaitų, kurios priklauso susijusiems subjektams ar filialams, veikimą), įšaldyti arba užblokuoti skaitmeninį turtą arba lėšas visose tokiose sąskaitose ir sustabdyti jūsų prieigą prie „Venice Swap“ dėl bet kokios priežasties, įskaitant tuos atvejus, kai „Venice Swap“ įtaria, kad veikla tokiose sąskaitose pažeidžia šias Sąlygas, mūsų Privatumo politiką arba bet kokius taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus. Jūs sutinkate, kad „Venice Swap“ neprisiims atsakomybės už jokį nuolatinį ar laikiną jūsų „Venice Swap“ sąskaitos modifikavimą arba jūsų prieigos prie visų „Venice Swap“ paslaugų ar bet kurios jų dalies sustabdymą ar nutraukimą. „Venice Swap“ pasilieka teisę saugoti ir naudoti operacijų duomenis ar kitą informaciją, susijusią su tokiomis „Venice Swap“ sąskaitomis. Pirmiau nurodytos sąskaitos kontrolės priemonės taip pat gali būti taikomos šiais atvejais:

 1. jei dėl „Venice Swap“ sąskaitos yra vykdomas valstybinis procesas, baudžiamasis tyrimas ar kitas nagrinėjamojo pobūdžio bylinėjimasis;
 2. „Venice Swap“ sąskaitoje aptinkame neįprastos veiklos požymių;
 3. aptinkame neteisėtą prisijungimą prie „Venice Swap“ sąskaitos;
 4. tokių veiksmų privalome imtis pagal teismo nutartį arba reguliavimo (valstybinės) institucijos nurodymą.
 1. „Venice Swap“ sąskaitų atšaukimas

„Venice Swap“ turi teisę tiesiogiai nutraukti šių Sąlygų galiojimą, atšaukdama jūsų „Venice Swap“ sąskaitą, ir teisę, tačiau ne pareigą visam laikui sustabdyti (atšaukti) jūsų „Venice Swap“ sąskaitos įgaliojimus „Venice Swap“ platformoje ir pašalinti atitinkamą „Venice Swap“ sąskaitą šiais atvejais:

 1. po to, kai „Venice Swap“ nustoja jums teikti paslaugas;
 2. po to, kai įtariama, kad jūs vėl tiesiogiai ar netiesiogiai užsiregistravote kaip „Venice Swap“ vartotojas bet kurio kito asmens vardu;
 3. jei jūsų pateikta informacija yra melaginga, netiksli, pasenusi arba neišsami;
 4. kai šios Sąlygos yra keičiamos, jūs išreiškiate savo nenorą sutikti su pakeistomis Sąlygomis, pateikdami prašymą panaikinti jūsų „Venice Swap“ sąskaitą arba kitais būdais;
 5. jūs prašote nutraukti „Venice Swap“ paslaugų teikimą;
 6. dėl bet kokių kitų aplinkybių, kai, „Venice Swap“ nuomone, reikia nutraukti „Venice Swap“ paslaugų teikimą.

Jei jūsų „Venice Swap“ sąskaita bus pašalinta, duomenų saugojimo standartus atitinkanti sąskaitos ir operacijų informacija bus tinkamai saugoma 5 metus. Be to, jei sąskaitos uždarymo proceso metu koks nors sandoris bus nebaigtas, „Venice Swap“ turi teisę tuo metu informuoti apie situaciją jūsų sandorio šalį. Jūs pripažįstate, kad vartotojo inicijuotam sąskaitos pašalinimui (teisė ištrinti pagal BDAR ar kitas lygiavertes taisykles) taip pat bus taikomas anksčiau nurodytas nutraukimo procesas.

Jei „Venice Swap“ yra informuojama, kad bet koks skaitmeninis turtas arba lėšos, esančios jūsų „Venice Swap“ sąskaitoje, yra pavogti arba nėra valdomi teisėtai, „Venice Swap“ gali, bet neprivalo administraciniu būdu sulaikyti atitinkamas lėšas ir jūsų „Venice Swap“ sąskaitą. Jei „Venice Swap“ nustato administracinį kurių nors ar visų jūsų lėšų arba „Venice Swap“ sąskaitos sulaikymą, „Venice Swap“ gali pratęsti tokį sulaikymą tol, kol bus išspręstas ginčas ir „Venice Swap“ bus pateikti „Venice Swap“ priimtino sprendimo įrodymai „Venice Swap“ priimtina forma. „Venice Swap“ nedalyvaus jokiuose tokio pobūdžio ginčuose ar jų sprendimų procesuose. Jūs sutinkate, kad „Venice Swap“ neprisiima jokios atsakomybės už tokį sulaikymą ar už jūsų negalėjimą atsiimti skaitmeninio turto ar lėšų arba vykdyti prekybos tokio sulaikymo laikotarpiu.

 1. Po „Venice Swap“ sąskaitos galiojimo nutraukimo likusios lėšos

Išskyrus 4 dalyje nurodytus atvejus, kai „Venice Swap“ sąskaita yra uždaroma arba panaikinama, visas sąskaitos likutis (įskaitant mokesčius ir įsipareigojimus, mokėtinus „Venice Swap“) bus nedelsiant išmokėtas „Venice Swap“. Sumokėjus visus nesumokėtus mokesčius „Venice Swap“ (jei tokių yra), vartotojai turės per 5 darbo dienas iš sąskaitos išsiimti visą skaitmeninį turtą arba lėšas.

 1. Po „Venice Swap“ sąskaitos galiojimo nutraukimo dėl sukčiavimo, įstatymų arba šių Sąlygų pažeidimo likusios lėšos

„Venice Swap“ pasilieka teisę laikyti skaitmeninį turtą, lėšas ir vartotojų duomenis ir informaciją, kuri gali būti perduodama valstybinėms institucijoms, jei „Venice Swap“ sąskaitos būtų sustabdytos ar uždarytos dėl sukčiavimo tyrimų, įstatymų pažeidimo tyrimų arba šių Sąlygų pažeidimo.

VII. Finansinių patarimų neteikimas

„Venice Swap“ nėra jūsų brokeris, tarpininkas, agentas ar patarėjas ir su jumis neturi jokių patikėjimo santykių ar įsipareigojimų, susijusių su bet kokiais prekybos sandoriais ar kitais sprendimais ar veikla, kurią vykdote naudodamiesi „Venice Swap“ paslaugomis. Jokiu „Venice Swap“ jums pateikiamu pranešimu ar informacija nėra siekiama suteikti investavimo, finansinio pobūdžio patarimų, su prekyba susijusių patarimų ar bet kokio kitokio pobūdžio patarimų ir ji neturi būti tokia laikoma ar taip aiškinama. Jei šiose Sąlygose nenurodyta kitaip, visi sandoriai yra vykdomi automatiškai, remiantis jūsų pavedimo nurodymų parametrais ir pagal paskelbtas sandorio vykdymo procedūras, ir tik jūs atsakote už tai, kad būtų nuspręsta, ar kokia nors investicija, investavimo strategija ar atitinkamas sandoris yra jums tinkamas, atsižvelgiant į jūsų asmeninius investavimo tikslus, finansines aplinkybes ir rizikos toleranciją, ir visiškai prisiimate bet kokius nuostolius ar atsakomybę. Dėl konkrečios situacijos turėtumėte pasikonsultuoti su teisininkais ar mokesčių srities specialistais. „Venice Swap“ jums nerekomenduoja pirkti, gauti, parduoti ar turėti skaitmeninio turto. Prieš priimdami sprendimą pirkti, parduoti ar laikyti bet kokį skaitmeninį turtą ir prieš priimdami bet kokį sprendimą investuoti turėtumėte atlikti išsamų patikrinimą ir pasikonsultuoti su savo finansų patarėjais. „Venice Swap“ neprisiims atsakomybės už sprendimus, kuriuos priimate jūs, kai norite pirkti, parduoti ar laikyti skaitmeninį turtą remdamiesi „Venice Swap“ pateikta informacija.

VIII. Vietos įstatymų laikymasis

Vartotojai privalo laikytis vietos įstatymų, susijusių su teisėtu „Venice Swap“ paslaugų naudojimu savo vietinėje jurisdikcijoje, ir kitų vartotojams taikomų įstatymų ir taisyklių. Vartotojai taip pat turi atsižvelgti į visus apmokestinimo, išskaitymo, mokesčių surinkimo, ataskaitų teikimo ir pervedimo atitinkamoms mokesčių institucijoms aspektus pagal vietos įstatymus.VISI „VENICE SWAP“ PASLAUGŲ VARTOTOJAI PRIPAŽĮSTA IR PAREIŠKIA, KAD JŲ LĖŠOS YRA GAUTOS IŠ TEISĖTŲ ŠALTINIŲ IR NĖRA KILUSIOS IŠ NELEGALIOS VEIKLOS; VARTOTOJAI SUTINKA, KAD „VENICE SWAP“ GALI PAREIKALAUTI IŠ JŲ PATEIKTI ARBA KITAIP SURINKTI REIKIAMĄ INFORMACIJĄ IR MEDŽIAGĄ PAGAL ATITINKAMUS ĮSTATYMUS AR VYRIAUSYBĖS POTVARKIUS, SIEKDAMA PATIKRINTI ŠALTINIŲ IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TEISĖTUMĄ. „Venice Swap“ bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis visame pasaulyje ir nedvejodama areštuos, įšaldys, panaikins vartotojų sąskaitas ir lėšas, kurios yra neteisėtos arba tiriamos pagal teisinį įgaliojimą.

IX. Privatumo politika

Norint naudotis „Venice Swap“ paslaugomis, reikės pateikti tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją. Peržiūrėkite „Venice Swap“ privatumo politiką adresu www.VeniceSwap.com/it/privacy – joje rasite „Venice Swap“ gairių, susijusių su asmenį identifikuojančios informacijos rinkimu ir naudojimu, santrauką.

X. Ginčų sprendimas: forumas, arbitražas, grupės ieškinio atsisakymas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ SKYRIŲ, NES JAME PATEIKIAMAS TAM TIKRŲ TEISIŲ PAREIKŠTI IEŠKINĮ, ĮSKAITANT GRUPĖS IEŠKINĮ, ATSISAKYMAS.

 1. Pranešimas apie pretenziją ir ginčų sprendimo laikotarpį.Pirmiausia susisiekite su „Venice Swap“! „Venice Swap“ nori išspręsti jūsų problemas nesiimdama oficialių teisinių procedūrų, jei tai įmanoma. Jei kyla ginčų su „Venice Swap“, turėtumėte susisiekti su „Venice Swap“ ir jums bus priskirtas bilieto numeris. „Venice Swap“ pasistengs kuo greičiau išspręsti ginčą be kreipimosi į išorines institucijas. Šalys susitaria sąžiningai derėtis, siekdamos išspręsti ginčą (tokios diskusijos išliks konfidencialios ir joms bus taikomos atitinkamos taisyklės, apsaugančios susitarimo diskusijas nuo naudojimo kaip įrodymo bet kokiame teisiniame procese).

Jei ginčo nepavyksta išspręsti šalis tenkinančiu būdu ir norite pareikšti teisinį ieškinį prieš „Venice Swap“, tuomet turite sutikti raštu išdėstyti tokio reikalavimo pagrindą pranešime apie pretenziją, kuris yra traktuojamas kaip išankstinis pranešimas „Venice Swap“. Pranešime apie pretenziją turi būti 1) aprašytas pretenzijos ar ginčo pobūdis ir pagrindas, 2) nurodytas konkretus prašomas atlygis, 3) nurodytas originalus bilieto numeris ir 4) nurodytas jūsų „Venice Swap“ paskyros el. paštas. Pranešimas apie pretenziją turi būti pateiktas el. pašto adresu arba hipersaitu, pateiktu susirašinėjant su „Venice Swap“. Jums pateikus pranešimą apie pretenziją „Venice Swap“, ginčą, nurodytą pranešime apie pretenziją, „Venice Swap“ arba jūs galite perduoti arbitražui pagal šio skyriaus 2 dalį. Siekiant išvengti abejonių pažymima, kad ginčo pateikimas „Venice Swap“ spręsti organizacijos viduje ir pranešimo apie pretenziją „Venice Swap“ pateikimas yra būtinos sąlygos norint pradėti arbitražo procesą (ar bet kurį kitą teisinį procesą). Arbitražo metu arbitrui nebus atskleista jūsų ar „Venice Swap“ pasiūlymo suma.

 1. Susitarimas dėl arbitražo ir taikomos teisės. Jūs ir „Venice Swap“ operatoriai sutinkate, kad, atsižvelgiant į 1 dalį, bet koks ginčas, pretenzija ar nesutarimas tarp jūsų, kaip „Venice Swap“ paslaugų vartotojo, ir „Venice Swap“ (ir (arba) „Venice Swap“ operatorių), atsirandantys dėl šių Sąlygų arba jūsų santykių su „Venice Swap“ (ir (arba) „Venice Swap“ operatoriais) arba kaip nors su tuo susiję (neatsižvelgiant, ar tai yra pagrįsta sutartimi, deliktu, įstatymais, sukčiavimu, klaidinimu ar bet kokia kita teisine teorija ir ar pretenzijos kyla šių Sąlygų nutraukimo metu, ar po to), bus sprendžiami privalomo galutinio ir įpareigojančio individualaus (ne grupės) arbitražo, išskyrus atvejus, nurodytus dalyje „Susitarimo dėl arbitražo išimtys“. Jūs ir „Venice Swap“ operatoriai taip pat sutinkate, kad arbitras turi išimtinę teisę priimti sprendimą dėl savo jurisdikcijos, įskaitant, be kita ko, bet kokius prieštaravimus, susijusius su susitarimo dėl arbitražo egzistavimu, apimtimi ar galiojimu, arba dėl bet kokio ieškinio ar priešieškinio arbitražo. Arbitražas yra mažiau oficialus nei teisme pateiktas ieškinys. ARBITRAŽE NĖRA TEISĖJO AR PRISIEKUSIŲJŲ, O ARBITRAŽO SPRENDIMO PERŽIŪRA TEISME SAVO APIMTIMI YRA RIBOTA. Arbitražo metu galima išsiaiškinti mažiau informacijos nei teisme. Arbitras privalo laikytis šio susitarimo ir gali priteisti tokį pat žalos atlyginimą, kaip ir teismas (įskaitant, jei taikytina, atlygį advokatui), išskyrus tai, kad arbitras negali skirti deklaruojamųjų ar įpareigojančių priemonių kitų šalių, išskyrus arbitražo šalis, naudai. Šiame straipsnyje išdėstytos arbitražo nuostatos galios ir pasibaigus šių Sąlygų galiojimui. Arbitražo taisyklės. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties arba susiję su jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus galutinai sprendžiami pagal Vienos federalinių ekonomikos rūmų Tarptautinio arbitražo centro arbitražo ir taikinimo taisykles (toliau – Vienos taisyklės) vieno ar kelių paskirtų arbitrų, kurie bus paskirti pagal šias nuostatas. Bet koks arbitražo procesas bus vykdomas anglų kalba. Nepriklausomai nuo arbitražo pobūdžio, arbitras priims motyvuotą rašytinį sprendimą, kurio pakaktų esminėms išvadoms, kuriomis grindžiamas sprendimas ir žalos atlyginimas, jeigu taikoma, susidaryti. SPRENDIMAS DĖL BET KOKIO ARBITRAŽO SPRENDIMO GALI BŪTI PRIIMTAS BET KURIAME TEISME, TURINČIAME JURISDIKCIJĄ ŠALIES (ARBA ŠALIES TURTO), DĖL KURIOS PRIIMAMAS TOKS SPRENDIMAS, ATŽVILGIU. PARAIŠKOS PATEIKIMO LAIKAS: BET KOKS ARBITRAŽAS PRIEŠ „VENICE SWAP“ OPERATORIUS TURI BŪTI PRADEDAMAS PATEIKIANT PRAŠYMĄ DĖL ARBITRAŽO PER VIENUS (1) METUS NUO TOS DIENOS, KAI PRETENZIJĄ PAREIŠKUSI ŠALIS PIRMĄ KARTĄ SUŽINOJO ARBA PAGRĮSTAI TURĖJO SUŽINOTI APIE VEIKSMĄ, NEVEIKIMĄ AR ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ, DĖL KURIO KILO POREIKIS PATEIKTI PRETENZIJĄ, IR NEBUS SUTEIKIAMA TEISĖ Į JOKIĄ TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĘ DĖL BET KOKIO REIKALAVIMO, NEPAREIKŠTO PER TOKĮ LAIKOTARPĮ. ŠIS VIENŲ METŲ SENATIES TERMINAS APIMA IR VIDINĘ GINČŲ SPRENDIMO TVARKĄ, NUSTATYTĄ ŠIO STRAIPSNIO 1 DALYJE. NEBUS SUTEIKIAMA TEISĖ Į JOKIĄ TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĘ DĖL BET KOKIO REIKALAVIMO, KURIS NEBUVO PAREIKŠTAS PER TOKĮ LAIKOTARPĮ. Jei pagal taikomus įstatymus vienų metų ieškinio senaties terminas draudžiamas, bet koks reikalavimas turi būti pareikštas per trumpiausią laikotarpį, leidžiamą pagal galiojančius įstatymus. Procesas. Pastaba: šalis, kuri ketina kreiptis į arbitražą pasibaigus 1 dalyje nurodytam ginčų sprendimo terminui, turi pateikti prašymą dėl Vienos taisyklių pagal Vienos taisykles. Jei pareikalausime arbitražo jūsų atžvilgiu, apie tai jus informuosime nurodytu el. pašto adresu arba pašto adresu. Jūs sutinkate, kad bet koks pranešimas, išsiųstas šiuo el. pašto adresu arba pašto adresu, bus laikomas galiojančiu visais tikslais, įskaitant, be kita ko, paslaugų tinkamumo nustatymą. Jūs privalote užtikrinti, kad el. pašto adresas ir (arba) pašto adresas, nurodytas „Venice Swap“, būtų atnaujintas ir tikslus. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties arba susiję su jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus
  galutinai sprendžiami pagal Vienos federalinių ekonomikos rūmų Tarptautinio arbitražo centro arbitražo ir taikinimo taisykles (toliau – Vienos taisyklės). Tokį ginčą spręs vienas ar keli arbitrai, paskirti pagal šias taisykles. Taikoma teisė: šios Sąlygos (įskaitant šį arbitražinį susitarimą) yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus. Konfidencialumas. Šalys susitaria, kad arbitražo procesas bus konfidencialus. Arbitražo egzistavimas, bet kokia arbitraže pateikta nevieša informacija ir bet kokie arbitraže pateikti pareiškimai, įsakymai ar sprendimai (toliau kartu – konfidenciali informacija) negali būti atskleisti jokiai šaliai, išskyrus teismą, atskleidimą pagal Vienos taisykles, atskleidimą šalims, jų advokatams, ekspertams, liudytojams, buhalteriams ir auditoriams, draudikams ir perdraudikams ir bet kuriam kitam asmeniui, kuriam tokia informacija turi būti atskleidžiama siekiant tinkamai vykdyti arbitražo procesą. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, šalis gali atskleisti konfidencialią informaciją tokia apimtimi, kiek gali prireikti siekiant įvykdyti teisinę pareigą, apginti ar įgyvendinti juridinę teisę arba įvykdyti ar užginčyti teismo sprendimą bona fide teismo procese. Ši konfidencialumo nuostata galioja ir pasibaigus šių Sąlygų galiojimui ir bet kokiam arbitražui, pradėtam pagal šias Sąlygas.
 2. Atsisakymas teikti grupės ieškinį. Jūs ir „Venice Swap“ sutinkate, kad bet kokios pretenzijos, susijusios su šiomis Sąlygomis arba jūsų, kaip „Venice Swap“ paslaugų vartotojo, santykiais su „Venice Swap“ (neatsižvelgiant, ar tai yra pagrįsta sutartimi, deliktu, įstatymais, sukčiavimu, klaidinimu ar bet kokia kita teisine teorija ir ar pretenzijos kyla šių Sąlygų nutraukimo metu, ar po to), kitai šaliai arbitraže pateikiamos tik individualiai, o ne ieškovo ar grupės nario reiškiamame grupės ar atstovavimo ieškinyje. Jūs ir „Venice Swap“ taip pat sutinkate atsisakyti bet kokios teisės pareikšti, nagrinėti ar teikti arbitražui tokius ieškinius kaip grupiniai, kolektyviniai, atstovavimo ar privataus advokato ieškiniai, kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Atskirų arbitražų jungti arba konsoliduoti į vieną arbitražą neleidžiama nesant visų šalių, įskaitant „Venice Swap“, bendro sutikimo.
 1. Pakeitimai. „Venice Swap“ pasilieka teisę atnaujinti, modifikuoti, peržiūrėti, laikinai sustabdyti arba atlikti bet kokius būsimus X skyriaus pakeitimus, susijusius su šalių susitarimu dėl arbitražo, atsižvelgiant į taikomus įstatymus. Jūs sutinkate, kad privalote visada atnaujinti savo žinias apie šį skyrių. Atsižvelgiant į taikomus įstatymus, jūsų tolesnis naudojimasis „Venice Swap“ sąskaita bus laikomas jūsų sutikimu su bet kokiais X skyriaus pakeitimais, susijusiais su šalių susitarimu dėl arbitražo. Sutinkate, kad jei prieštaraujate X skyriaus pakeitimams, „Venice Swap“ gali užblokuoti prieigą prie jūsų sąskaitos, kol ji bus uždaryta. Esant tokioms aplinkybėms, Naudojimo sąlygos iki pakeitimo galios tol, kol bus uždaryta jūsų sąskaita.
 2. Atskiriamumas. Jei kuri nors šių Sąlygų dalis bus pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama dėl bet kokios priežasties ar bet kokiu mastu, likusi šių Sąlygų dalis bus laikoma galiojančia ir vykdytina, o negaliojanti arba neįgyvendinama dalis bus taikoma tokia apimtimi, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, kol bus uždaryta jūsų sąskaita.

XI. Kitos sąlygos

 1. Nepriklausomos šalys. Bendrovė „Venice Swap“ yra nepriklausoma rangovė, bet nėra laikoma jūsų agente vykdant šias Sąlygas. Šios Sąlygos negali būti aiškinamos kaip faktai ar įrodymai apie šalių susivienijimą, bendrą įmonę, partnerystę ar franšizę.
 1. Vientisas susitarimas. Šios Sąlygos sudaro vientisą susitarimą tarp šalių dėl naudojimosi „Venice Swap“ paslaugomis ir pakeis visus ankstesnius rašytinius ar žodinius šalių susitarimus. Jokia prekyba ar kita įprasta praktika ar sandorių tarp šalių sudarymas nebus pasitelkiami siekiant modifikuoti, išaiškinti, papildyti ar keisti čia nurodytas sąlygas.
 1. Aiškinimas ir peržiūra. „Venice Swap“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, peržiūrėti, modifikuoti ir (arba) papildyti šias Sąlygas. Visi pakeitimai įsigalios iš karto, kai bus paskelbti „Venice Swap“ svetainėse. Jūs privalote reguliariai tikrinti atitinkamus puslapius mūsų svetainėse ar programėlėse, kad patvirtintumėte naujausią šių Sąlygų versiją. Jei nesutinkate su jokiais tokiais pakeitimais, vienintelė išeitis yra nutraukti naudojimąsi „Venice Swap“ paslaugomis ir panaikinti sąskaitą. Jūs sutinkate, kad, „Venice Swap“ nebus atsakinga už jokį jūsų ar bet kurios trečiosios šalies atliktą „Venice Swap“ paslaugų pakeitimą ar nutraukimą arba jūsų prieigos prie „Venice Swap“ paslaugų sustabdymą ar nutraukimą, nebent šiose Sąlygose būtų aiškiai nurodyta kitaip.
 1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. „Venice Swap“ neatsako už vėlavimą ar atitinkamų veiksmų neatlikimą taip, kaip reikalaujama šiose Sąlygose, dėl bet kokios priežasties ar aplinkybių, kurių „Venice Swap“ pagrįstai negali kontroliuoti.
 1. Atskiriamumas. Jei kuri nors šių Sąlygų dalis bus pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama, toks negaliojimas ar jos įgyvendinamumas neturės įtakos kitoms šių Sąlygų nuostatoms – jos liks visapusiškai galioti, o negaliojanti arba neįgyvendinama dalis bus taikoma tiek, kiek tai įmanoma.
 1. Teisių perleidimas. Negalite perleisti ar perduoti jokių teisių naudotis „Venice Swap“ paslaugomis arba bet kokių savo teisių ar įsipareigojimų pagal šias Sąlygas be išankstinio raštiško „Venice Swap“ sutikimo, įskaitant bet kokias teises ar pareigas, susijusias su įstatymų vykdymu arba valdymo pasikeitimu. „Venice Swap“ gali suteikti arba perleisti bet kurias arba visas savo teises ar įsipareigojimus pagal šias Sąlygas, tiek visas, tiek iš dalies, be įspėjimo arba negavusi jūsų sutikimo ar pritarimo.
 1. Teisių atsisakymas. Jeigu kuris nors šalis nereikalaus, kad būtų vykdoma kuri nors nuostata, tai neturės įtakos tos šalies teisei reikalauti įsipareigojimų įvykdymo vėliau. Be to, šalies atsisakymas reikalauti išieškojimo už kitos šalies padarytą šių Sąlygų ar bet kurios taikomų sąlygų nuostatos pažeidimą nereiškia, kad ši šalis atsisako savo teisių kitos šalies atžvilgiu dėl bet kokio vėlesnio kitos šalies padaryto pažeidimo arba pačios nuostatos taikymo.
 1. Atsakomybės dėl trečiųjų šalių svetainių atsisakymas. Bet kokios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines iš „Venice Swap“ paslaugų nereiškia, kad „Venice Swap“ patvirtina bet kokį juose pateiktą produktą, paslaugą, informaciją ar teisių atsisakymą ir kad „Venice Swap“ garantuoja jose esančios informacijos tikslumą. Jei patiriate nuostolių dėl tokio trečiosios šalies produkto ir paslaugos naudojimo, „Venice Swap“ neprisiims atsakomybės už jūsų patirtus nuostolius. Be to, kadangi „Venice Swap“ nekontroliuoja trečiųjų šalių svetainių naudojimo sąlygų ar privatumo politikos, turėtumėte atidžiai perskaityti ir suprasti jų pateiktas taisykles.
 1. Su „Apple Inc.“ susiję klausimai. Jei naudojate bet kurį „Apple Inc.“ pagamintą įrenginį ir jei siekiate dalyvauti bet kokioje komercinėje veikloje arba atlygio programose per „Venice Swap“ paslaugas, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad „Venice Swap“ vykdo tokią veiklą ir programas neturėdama jokių sąsajų su „Apple Inc.“.
 1. Kontaktinė informacija. Jei reikia daugiau informacijos apie „Venice Swap“, galite peržiūrėti informaciją apie bendrovę ir licenciją, pateiktą „Venice Swap“ svetainėse. Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų, nedvejodami susisiekite su „Venice Swap“ dėl paaiškinimų. Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą. Jos kontaktus rasite 10 straipsnyje „Kontaktinė informacija“. Jei reikia daugiau informacijos apie „Venice Swap“, galite peržiūrėti informaciją apie bendrovę ir licenciją, pateiktą „Venice Swap“ svetainėse. Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų, susisiekite su „Venice Swap“, kad gautumėte atitinkamus paaiškinimus iš mūsų klientų aptarnavimo komandos, adresu https://www.veniceswap.com/support/.